Peaminister Ansip ja Euroopa Komisjoni volinik Almunia arutasid eurole üleminekut

06.12.2005 | 21:11

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 6. detsember 2005 - Tänasel kohtumisel Euroopa Komisjoni rahandusvoliniku Joaquin Almuniaga kinnitas peaminister Andrus Ansip, et Eesti hoiab kurssi eurotsooniga liitumiseks 1.jaanuaril 2007. Peaminister andis volinikule ülevaate Eesti eurole ülemineku ettevalmistustest ning Eesti majandusolukorrast üldiselt.

Almunia sõnul on Eesti kiire majandusareng muljetavaldav ning Eesti majanduspoliitikaga on põhjust rahul olla. Tema hinnangul on Eesti tehnilised ettevalmistused olnud head ja komisjoni rahuldavad.

Samas tõdesid nii Ansip kui Almunia, et kuigi Eesti senine eurotsooniga liitumise tähtaeg 1. jaanuar 2007 on inflatsioonikriteeriumi tõttu komplitseeritud, on siiski võimalik, et Eesti suudab täita kõiki eurole
üleminekuks vajalikke tingimusi määral, mis tagavad euro kasutuselevõtu plaanitud ajal.

Peaminister Ansip rõhutas, et Eesti aktsepteerib eurotsooniga liitumise reegleid ega soovi mingeid erandeid. Ta lisas, et Eesti respekteerib neid kriteeriume ning Eesti jaoks on oluline selge ja avatud majanduspoliitika. Peaminister kinnitas, et Eesti jätkab tõsist tööd tehniliste ettevalmistustega, mis tagaksid sujuva ülemineku.

Ansipi sõnul ulatub Eesti selle aasta majanduskasv üle 8%, valitsussektori võlakoormus on ELi madalaim ning tööpuudus on vähenenud 7%-ni. Seega ei ole kõrgenenud inflatsioon Eesti ebaõige majanduspoliitika tagajärg. Peaminister selgitas, et kuigi kõrgem inflatsioon on kiirelt kasvavas riigis loomulik, on kriteeriumi täitmist ohustava hinnatõusu taga eelkõige energiatoodete suurem osakaal meie tarbijakorvis.

Riikide euroga liitumise valmisolekut hindavad Komisjon ja Euroopa Keskpank oma konvergentsiraportites vähemalt kord kahe aasta jooksul ja ka siis, kui seda soovib vastav liikmesriik. Almunia sõnul hindab Komisjon kõigi eurotsooni kandidaatriikide valmisolekut järgmise aasta sügisel regulaarses konvergentsiraportis. Samas pole välistatud, et kriteeriume täitvaid riike hinnatakse eraldi juba kevadel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-