Peaminister Ansip kohtus Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barrosoga

06.12.2005 | 17:53

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 6. detsember 2005 - Tänasel kohtumisel kinnitasid Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja peaminister Andrus Ansip, et Suurbritannia poolt tehtud ettepanek Euroopa Liidu eelarveraamistiku osas aastateks 2007-2013 on uute liikmesriikide suhtes ebaõiglane ning esitatud kujul vastuvõetamatu. Siiski kinnitasid nii Ansip kui Barroso, et läbirääkimistega tuleb edasi minna.

Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et Eesti on huvitatud kiirest kokkuleppest Euroopa Liidu eelarve osas. “Me loodame, et kokkulepe finantsperspektiivi üle saavutatakse järgmisel ülemkogul, kuid me ei ole valmis kompromissile minema iga hinna eest,” sõnas Ansip.

“Eelarvekokkuleppega peavad rahul olema nii uued kui vanad liikmesriigid. Tänane eesistuja poolt tehtud pakkumine on uute liikmesriikide suhtes ebaõiglane,” lisas peaminister. Ansipi sõnul ei saa me aktsepteerida pakkumist, mis on esitatud viisil “võta või jäta”. Euroopa Liidu eelarve peab põhinema solidaarsusel, see peab olema suunatud tulevikku ning toetama Euroopa Liidu laienemist.

Euroopa Liidu president Jose Manuel Barroso avaldas toetust Eestile ja uutele liikmesriikidele eelarve läbirääkimistel. Barroso sõnul tuleb eesistuja ettepanek üle vaadata, et tagada majandusliku arengutaseme ühtlustamine uute ja vanade liikmesriikide vahel. Tema sõnul võib läbirääkimistel väike samm vanade liikmesriikide poolt olla suureks muutuseks uutele liikmesriikidele.

Eesti on Euroopa Liiduga liitudes eeldanud struktuurfondide mahuks 4% SKT-st. Peaministri sõnul on Eesti võtnud endale kohustusi Euroopa Liidu ees ning neid kohustusi ka täidetakse. Seega on kärped uutele liikmesriikidele arvelt ebaõiglased. Peaminister Ansipi sõnul ei ole kohased ka väited, et kärped on õigustatud uute liikmesriikide madala suutlikkusega struktuurivahendite kasutamisel. “Me edeneme võrreldes vanade liikmesriikidega kiiremini. Peame selle eesmärgi nimel töötama, et kasutada ära kõik vahendid, millega oleme arvestatud liitumisest alates,” sõnas Ansip.

Ka Euroopa Liidu president Barroso rõhutas, et uutele liikmesriikidele tuleb anda võrdne võimalus teiste Euroopa Liidu riikidega.

Kohtumisel räägiti veel Eesti üleminekust eurole ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhetest. Ansip ja Barroso jagavad seisukohta, et püüelda tuleb ühtsuse poole Euroopa Liidu ja Venemaa vahelistes suhetes. Barroso ja Ansipi sõnul võidavad ühtsetest seisukohtadest mõlemad osapooled.

Andrus Ansipi ja Jose Manuel Barroso pressikonverentsi saate kuulata siin (ftp://veebik.vm.ee/download/Ansip-Barroso.05.12.06.mp3)

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-