Peaminister Ansip: Kõrgõzstan on Eestile ja Euroopa Liidule oluline partner

12.12.2013 | 17:39

Uudis
    • Jaga
Biškek, 12. detsember 2013 – Peaminister Andrus Ansipi ja Kõrgõzstani peaministri Žantoro Satõbaldijevi kohtumisel räägiti kahe riigi koostöösuhete, sealhulgas majandus- ja infotehnoloogia alaste suhete arendamisest. Samuti kinnitas peaminister Ansip, et Kõrgõzstan on Eestile ja Euroopa Liidule oluline partner, kelle arengutele elatakse kaasa.
Peaminister Ansipi sõnul on kahepoolsed suhted viimasel ajal arenenud, kuid palju on kasutamata võimalusi näiteks majanduse ja infotehnoloogia valdkonnas. „Kõrgõzstan on demokraatlik ja parlamentaarne riik, kellega Eestil on head poliitilised suhted ning see on hea alus ka majandusalaseks koostööks,“ ütles Ansip kohtumisel.  Peaminister väljendas heameelt, et Eesti e-lahendused on ka Kõrgõzstanis huvi äratanud ning kinnitas valmisolekut selles küsimuses koostööd teha. „Eestile on e-riigi väljaarendamine olnud kasulik, see on muutnud valitsemise efektiivsemaks, läbipaistvamaks ja inimestele kättesaadavamaks,“ ütles Ansip.  Piirkonna julgeolekust rääkides ütles peaminister Ansip, et Kesk-Aasia on Eestile ja Euroopa Liidule strateegiliselt oluline piirkond. Peaminister rääkis, et Eesti kaitseväelased on Afganistanis 2014. aasta keskpaigani, olles valmis toetama eelseisvaid presidendivalimisi. Samuti jätkatakse tsiviilmissiooniga ka pärast 2014. aastat ja tehakse kõik, et Afganistaniga piirnevad riigid uues olukorras oma julgeolekus ei kaotaks. Peaminister Ansip kutsus oma kolleegi Eestisse külla koos äridelegatsiooniga, et majandusalaseid kontakte veelgi tihendada.  Peaminister tunnustas oma kolleegi ka otsuse eest võimaldada Euroopa Liidu kodanikel Kõrgõzstani viisavabalt reisida. See annab peaministri hinnangul rohkem võimalusi inimeste liikumiseks ja kogemuste hankimiseks ning majandussuhete arendamiseks. Täna ennelõunal toimus kohtumine ka parlamendi esimehe Ašõlbek Žeenbeekoviga, kelle sõnul soovib Kõrgõzstan 2015. aasta parlamendivalimistel kasutada uut, võimalikult läbipaistvat valimissüsteemi, milleks vajatakse toimivat valijate registrit. Peaminister Ansip kinnitas, et Eesti on valmis tegema koostööd ning ütles, et Eesti valimissüsteem on taganud meile ausad valimised ja Eestil on hea meel jagada oma kogemusi vajaliku süsteemi ülesehitamisel Kõrgõzstanis.  Kohtumisel parlamendi esimehe Ašõlbek Žeenbeekoviga tõdeti veel, et parlamentide vaheline koostöö võiks olla aktiivsem. Eestis loodi Kõrgõzstani-Eesti parlamendirühm 2011.aastal, hiljuti loodi samasugune parlamendirühm ka Kõrgõzstanis. Majandusteemalisel ümarlaual, millest võtsid osa peaministrit saatev äridelegatsioon ja kohalikud ettevõtjad, tunti huvi mõlema riigi majanduse vastu, vahetati ideid ja väljendati ootusi koostööle. Peaminister Ansip ütles ümarlaua avakõnel, et mõlema riigi poliitilised suhted on head ning nüüd oleks vaja panna ka majandussuhted hästi tööle. Peaminister tõi positiivse näitena AS-i Repo Vabrikud, kelle jaoks on Kõrgõzstanist saanud kolmas ekspordi sihtriik.  Ümarlaual leiti, et vastastikuse kaubavahetuse mahud on suurenenud aasta-aastalt, kuid mahud on veel siiski väiksed ja arenguruumi jagub. Möödunud aastal oli Eesti ja Kõrgõzstani kaubavahetuse maht 16 miljonit eurot, selle moodustasid naftaõli, puit ja puidutooted ning sõidukid. Eesti on Kõrgõzstanist importinud peamiselt metalli.  Jätkusuutlikuks kahepoolseks majandusarenguks ja vastastikuse huvi säilitamiseks oleks vaja leida rohkem võimalusi Kõrgõzstani ekspordi suurendamiseks Eestisse. Ümarlaualt jäi kõlama üleskutse mitmekesistada vastastikku kaubaartikleid.  Homme, 13. detsembril on kavas kohtumine Kõrgõzstani presidendi Almazbek Atambajeviga. Samuti on kavas avada esimene Eesti aukonsulaat Kõrgõzstani pealinnas Biškekis. Eesti aukonsuliks Kõrgõzstanis saab Viktor Kryltsov.  Peaministriga on kaasas äridelegatsioon, kuhu kuuluvad Kaubandus- ja Tööstuskoja ettepanekul Defendec OÜ tegevjuht Jaanus Tamm, FEMW OÜ juhatuse esimees Karl Kivi, AS Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil, Incaso/Arco Vara/luteCredit Europe nõukogu esimees Allar Niinepuu, AS Repo Vabrikud müügiosakonna juhataja Karin Reinaste-Parve ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja rahvusvaheliste suhete koordinaator Liis Lehesalu. Peaminister naaseb Eestisse laupäeval, 14. detsembril.

Helin Vaher

Valitsuse meedianõunik