Peaminister Ansip osaleb Euroopa Ülemkogu kohtumisel

12.12.2012 | 14:28

Uudis
    • Jaga

Peaminister Andrus Ansip osaleb 13. ja 14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis.

Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine on sisuliseks jätkuks oktoobris aset leidnud ülemkogule, kus arutati euroala tulevikku.

Ülemkogu eesistuja on seadnud eesmärgiks leppida kokku lühi- ja pikemaajalistes eesmärkides ja tegevustes majandus- ja rahaliidu (EMU) tugevdamiseks.

Arutelude aluseks on ülemkogu eesistuja aruanne ning Euroopa Komisjoni avaldatud „teekaart“. Tippkohtumisel tahetakse jõuda üksmeelele, milliste tegevustega ja millises tempos edasi minnakse.

Eesti jaoks on eelkõige oluline juba kokku lepitud reeglite täitmine, sealhulgas stabiilsus- ja kasvupakti täitmise tõhusam seire, ning ühtse pangajärelevalve rakendamine. Lisaettepanekute ja -sammude puhul toetab Eesti eelisjärjekorras meetmeid, mis tugevdavad seniste otsuste suunda, st tagavad ennekõike liikmesriikide finantsdistsipliinist kinnipidamise.

Peaminister saatis 30. novembril eesistujale kirja, milles Eesti peamisi ootusi ja seisukohti selgitas.

Arutelude aluseks oleva eesistuja aruande leiab aadressilt http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx?lang=etValitsuse kommunikatsioonibüroost saadab peaministrit Villu Känd (+372 52 754 24)

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-