Peaminister: EL liikmesriigid peavad investeerima enam ühisesse julgeolekusse

19.12.2013 | 17:39

Uudis
    • Jaga
Brüssel, 19. detsember 2013 – Täna Brüsselis alanud Euroopa Ülemkogu kaitse- ja julgeolekualasel arutelul rõhutas peaminister Andrus Ansip, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad võtma tõsisemalt ühist kaitse arendamist. Oma sõnavõtus kutsus ta üles suurendama riikide kaitse-eelarveid.
„Vähenevad kaitsekulud mõjutavad otseselt Euroopa riikide võimet tegutseda,“ ütles peaminister Ansip Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumisel. „Kaitsevaldkonnas ei kehti põhimõte vähemaga saab rohkem,“ lisas ta.
Peaminister nentis seejuures, et tänane kohtumine saadab sõnumi meie liitlastele teisel pool Atlanti ja Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid võtma kohustuse investeerida enam ühisesse julgeolekusse. Eesti peab oluliseks kaitsekulude kaudset mõju ka majandusele ning kaitsetööstuse arengule, mis omakorda kujundab Euroopa Liidu positsiooni maailmas.
Veel tõi peaminister Ansip kohtumisel välja suurema koostöö vajalikkuse liikmesriikide vahel. „Koos tegutsemine loob piiratud ressursside tingimustes uued võimalused,“ sõnas ta.
Peaminister tõi oma kolleegidele näiteks Balti ja Põhjamaade koostöö ühishangetes ja kaitseväe arendamises. „Eesti on teinud edukalt ühishankeid soomlaste ja rootslastega, mis on andud võimaluse katta sarnaseid vajadusi mõistlikuma hinnaga,“ ütles Ansip.
Lisaks väljendas peaminister tunnustust, et Euroopa Liidus on hakatud senisest rohkem tähelepanu pöörama küberkaitsele. Ta kutsus üles liikmesriike viima läbi ühiseid õppusi ja väljaõpet, kaasates ka NATO. Eesti ettepanekul on ühiste küberkaitseõppuste vajadus välja toodud ka ülemkogu lõppjäreldustes.Samuti osales tänasel ülemkogu kohtumisel NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen rõhutamaks, et Euroopa suurem pühendumine kaitsevaldkonna arendamisele tugevdab omakorda NATOt.
Ülemkogu päevakorras on ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika taas 2015. aastal. Siis tuleb hinnata ka praeguse ülemkogu otsuste eluviimist ning kavandada edasised sammud Euroopa kaitse tugevdamiseks. 

Inga Bowden

Valitsuskommunikatsiooni direktor