Peaminister Jüri Ratase avaldus digitaalvaldkonna tippkohtumisel

03.10.2017 | 10:38

Uudis
    • Jaga

Hea Donald, hea Jean-Claude, lugupeetud ajakirjanikud,

Mul on hea meel, et meil oli koos teie ja teiste kolleegidega äärmiselt inspireeriv ja väärtuslik arutelu. Arutasime esmakordselt toimunud digitaalvaldkonna tippkohtumisel valitsemise tuleviku, küberturvalisuse, digimajanduse ning andmete parema piiriülese kasutuse küsimusi, samuti tulevikutööd ja vajadust kõrgel tasemel digioskuste järele.

Nõustusime üheskoos, et digitaalne revolutsioon on juba toimumas. Digitaalsed arengud on muutmas kogu meie elu ja ühiskonda.

Esiteks, e-valitsemine. Oma inimeste ja ettevõtete paremaks teenidamiseks tuleb meil valitsusjuhtidena tagada, et meie enda teenused oleksid täielikult digiteeritud. See muudaks valitsemise ka tõhusamaks ja meie ühiskonnad rohkem tulevikule suunatuteks. Meie neli vabadust vajavad paremaks toimimiseks piiriüleseid digitaalseid avalikke teenuseid. 

Kuid e-valitsemine ei toimi, kui inimesed ei usalda e-teenuseid ja digiseadmeid.

Seega, tuleb meil teiseks tugevdada küberturvalisust. Meil on vaja turvalisi uuringuid, süsteeme ja vahendeid ning sobivat õigusraamistikku, rahastamist ja taristut. Inimeste haritus ja teadlikkus on võtmetähtsusega. Selle saavutame ainult siis, kui muudame turvaliseks kogu Euroopa küberruumi. Küberturvalisuse parandamine on üks olulisimaid asju, mida saame teha, et tagada meie inimestele paremad õigused ja vabadused. 

Kolmandaks, majandus. Kinnitan, et kõik liikmesriigid on täielikult pühendunud digitaalse ühtse turu elluviimisele 2018. aastaks. Toimiv digitaalne ühtne turg on aluseks kõigele, mida me teeme. 

Kuid see ei ole siiski piisav. Me peame investeerima taristusse, eriti 5G-taristusse, teadusesse, arengusse ja tööstusesse, aga ka tehisintellekti ja superarvutitesse – need on tegelikkus juba homme. Euroopa peab olema esirinnas meie ühiskonnale, majandusele ja turvalisusele oluliste ja murranguliste tehnoloogiate väljatöötamises. Euroopa peab muutuma kõige ahvatlevamaks andmemajanduse kasvulavaks. 

Teine oluline element on kaasaegne ja sidus õigusruum andmete kui andmemajanduse tooraine haldamiseks ja kasutamiseks. See hõlmab ka andmete vaba liikumist – digiajastu keskset vabadust.

Ning neljandaks. Me peame olema valmis mõtestama täielikult ümber oma tööturud ja töösuhted, haridus- ja koolitussüsteemid ning meie sotsiaalsed süsteemid laiemalt. Meil tuleb mõelda kõigile – kedagi ei tohi välja või maha jätta.

Ma koostan tänaste arutelude põhjal oma järeldused ning jagan neid oma kolleegidega, enne kui kohtume taas kolme nädala pärast korrapärasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis. Lisaks kutsume digiministreid juba lähinädalail kogunema telekommunikatsiooni nõukogus, et jätkata sellel tippkohtumisel alustatud tööga.

Head sõbrad,

Ma loodan, et Tallinnast algab meie uus teekond ning pärast tänast kasutame julgemalt võimalusi, mida pakub digitaalne tulevik. Kui soovime säilitada oma majanduse ja ühiskonna AAA-reitingut, on meil vaja ka digitaalset AAA-reitingut, sest ei ole küsimustki – tulevik on digitaalne. Aitäh!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-