Peaminister Ratas: Euroopa Liidu uks ei ole Ukraina ees sulgunud

16.12.2016 | 01:29

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 15. detsember 2016 - Euroopa Liidu liidrid jõudsid Ülemkogul kokkuleppele, mis aitab Hollandil Euroopa Liidu-Ukraina assotsieerimislepingu ratifitseerida. Samuti otsustati liikuda kiiremas korras viisavabaduse poole Ukrainaga ja pikendada Venemaa-vastaseid sanktsioone Minski leppe mittetäitmise pärast. “Tänane kokkulepe tähendab, et Euroopa Liidu uks ei ole Ukraina ees sulgunud. Tänased otsused poliitilise koostöö ja vabakaubanduse osas ning lähitulevikus oodatav viisavabadus on oluline sõnum Ukrainale,” rõhutas peaminister Ratas.

Süüria arutelu juhatas tänasel Ülemkogul sisse Aleppo linnapea, kes andis vahetu ülevaate linna elanike kannatustest ja humanitaarkatastroofi tõsidusest. EL-i liidrid mõistsid üksmeelselt hukka Assadi režiimi ja tema liitlaste, eelkõige Venemaa ja Iraani, poolt korraldatud veresauna - sealhulgas tsiviilisikute ja haiglate tahtlikult sihtmärgiks seadmise. “Inimeste kannatuste leevendamine Süürias on kõige pakilisem samm, millesse Euroopa Liit peab panustama,” lausus Ratas.

Kõnelustel Euroopa julgeoleku- ja kaitsekoostöö osas otsustati, et Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleb oma julgeoleku ja kaitse eest suurem vastutus võtta. Selleks kavatsevad Euroopa Liidu liidrid oma sõjaliste võimekuste arendamist kiirendada. Otsustati parandada ka EL-i välismissioonide planeerimist ning teha tõhusamat koostööd hübriidohtude, küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning õppuste läbiviimisel EL ja NATO vahel.

Peaminister avaldas heameelt, et nii Türgile kui ka EL-ile äärmiselt oluline dialoog jätkub ja mõlemad osapooled on endiselt pühendunud EL-Türgi rändeleppe tingimuste täitmisele.

Majandusteemades oli Ratase sõnul märgiline, et Ülemkogu arutas teenuste ja digitaalse ühtse turu arendamist, rõhutades sealhulgas Eestile prioriteetse andmete vaba liikumise tähtsust.

Ülemkogule järgnenud 27 liikmesriigi arutelul lepiti kokku, milline saab olema Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimiste protsess. Peale EL-ist lahkumise avalduse esitamist Ühendkuningriigi poolt annab Ülemkogu volitused ja suunised läbirääkimiste pidamiseks Euroopa Komisjonile, nimetades läbirääkimiste ringi ka EL eesistuja esindaja. Samuti on Komisjoni ülesanne tagada Euroopa Parlamendi kaasamine.

Peaminister Jüri Ratase jaoks oli tegemist esimese Ülemkoguga. “Tunnustan Euroopa liidreid, sest ka kõige keerulisemate arutelude juures oli tunda tahet jõuda lahendusteni. Euroopa Liidu ühtsus ning konsensuse otsimine on rasketel aegadel eriti oluline.”

Fotod Brüsselist: https://www.dropbox.com/sh/wycxb08ygcyoz0g/AABQC0UvZ3wlzTLJLT0qSiHIa?dl=0

Ülemkogu järelduste tekst: http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/