Peaminister Ratas: meie riik on demokraatlik, turvaline ja eeskujuks maailmale

19.12.2019 | 13:47

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2019 – Peaminister Jüri Ratas sõnas selle aasta viimase istungi järel, et peatselt 102-aastaseks saaval Eestil läheb hästi ning oleme tuleviku väljakutseteks valmis.

„Me unistasime iseseisvust taastades, et meie ühiskond oleks demokraatlik, kodu turvaline ja riik eeskujuks teistele – seda kõike me ka oleme. Meil on häid eeskujusid kogu maailmale – olgu selleks e-riik, absoluutsel tipptasemel põhiharidus, kiireim rallimeeskond, enim esitatud nüüdishelilooja Arvo Pärt või ka väike, kuid elujõuline eesti keel,“ sõnas Ratas.

„Valitsus on astunud ametis oldud kaheksa kuu jooksul samme, mis vormivad kõikide Eestimaa inimeste elu, et ka tulevikus oleks siin hea elada. Sügisel otsustasime toetada Euroopa Liidu ülest eesmärki jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni,“ sõnas Ratas. „Samuti panime nurgakivi Rail Balticu esimesele objektile, milleks on Saustinõmme viadukt. See garanteerib tulevikus parema ja kvaliteetsema ühenduse Euroopaga, mis on nii meie heaolu kui ka julgeoleku huvides.“

„Valitsus peab väga oluliseks ka ebavõrdsuse vähendamist. Seetõttu on positiivne, et mullu vähenes nii suhteline kui ka absoluutne vaesus. Selle suuna edasist toetamist oma otsuste toel peab kogu koalitsioon väga oluliseks,“ lisas peaminister Ratas. Ta tõi sealjuures välja suurima pensionitõusu viimase 12 aasta jooksul. „Väärikas vanaduspõlv on iga inimese õigus, mistõttu otsustasime valitsuses, et järgmise aasta aprillist tõuseb keskmine vanaduspension indekseerimise ja erakorralise raha toel 45 eurot.“

Eesti julgeoleku, demokraatia ja kestvuse tugisambad on ning nendeks jäävad Euroopa Liit ja NATO, rõhutas Ratas. „Londonis toimunud NATO liidrite kohtumine kinnitas, et liitlased on ühtsed ja Eesti julgeolek on kindel. Samuti on kindlad meie investeeringud Eesti julgeolekusse. Me ei tohi ka unustada, et 15 aastat Euroopa Liidus on olnud Eesti ajaloo parimad. Olen veendunud, et tugev ja tulevikku vaatav Euroopa Liit on meie maailmajao rahu ja majanduskasvu parim garantii.“

Peaminister lisas, et järgmisse aastasse vaadates panustab valitsus riigieelarve abil eelkõige valdkondadesse, mis vajavad olulist järeleaitamist. „Omavalitsused saavad arvestada ligi kaks korda suuremate tuludega kui kümme aastat tagasi, kruusateed saavad mustkatte, teadus- ja arendustegevuse rahastus suureneb ning siseturvalisuses, hariduses, kultuuris, spordis ja sotsiaalvaldkonnas jätkub palgatõus.“

„Vastuvõetud riigieelarve näol on tegemist olulise sammuga koalitsioonilepingus kokkulepitud sihtide poole. Meie valitsusliit töötab ka järgmisel aastal selle nimel, et Eesti oleks peresõbralik, sidusa ühiskonna, teadmistepõhise majanduse, tõhusa valitsemisega ning hästi kaitstud riik,“ ütles peaminister.

Valtsuse kommunikatsioonibüroo

-