Peaminister Ratas: valitsus töötab ühtsema, tugevama ja võrdsema Eesti nimel

19.12.2016 | 14:59

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2016 – Riigikogu võttis täna vastu tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega jõustuvad peaminister Jüri Ratase valitsuse olulised maksumuudatused.

Peaminister Jüri Ratase sõnul lähtub nii valitsus kui ka Riigikogu ühiselt kokku lepitud aluspõhimõtetest.

„Meie eesmärkideks on Eesti rahvaarvu kasvatamine ja ühiskondliku heaolu ning sidususe suurendamine; Eesti väljaviimine majandusseisakust ning riikliku julgeoleku hoidmine ja tugevdamine. Neid sihte aitavad saavutada valitsuse maksumuudatused ning täna Riigikogus vastu võetud 2017. aasta riigieelarve. Töötame ühtsema, tugevama ja võrdsema Eesti nimel,“ selgitas peaminister Jüri Ratas.

Seadusega tühistatakse 1. jaanuariks planeeritud pooleprotsendipunktiline sotsiaalmaksumäära langetamine ning sotsiaalmaksu määraks jääb järgmisel aastal endiselt 33%. Samuti jääb ära majutusasutuste käibemaksu tõus 9%-lt 14%-le, mis oleks löögi alla seadnud eelkõige Tallinnast kaugemal asuvad ettevõtted. Ära jäetakse ka diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäära tõus aastal 2018. 

Varem 200 euro suurusena planeeritud laste rikaste perede toetus tõstetakse 2017. aasta 1. juulist 300 euroni, mis tähendab seda, et kolme ja enam lapseline pere hakkab suvest saama riigilt vähemalt 500 eurot kuus toetust.

Uuest aastat tõstetakse ka pensioni täiendav maksuvaba tulu 2832 euroni aasta, mis tagab selle, et järgmisel aastal on keskmine pension tulumaksuvaba.

Ühe valitsuse peaeesmärgi, madalama palgaga inimeste toimetuleku parandamiseks suurendab uus seadus 2018. aasta jaanuarist tulumaksuvaba miinimumi seniselt 170 eurot 500 euroni. Uuest korrast võidavad 86% töötajatest ehk rohkem kui pool miljonit töötavat inimest saaksid kuus kätte rohkem raha kui praegu. Kuni 1200 eurot teeniv inimene saab senise korraga võrreldes ühes kuus 62 eurot rohkem kätte, mis teeb aastas 744 eurot lisatulu. 

Uus süsteem asendab ka pensionide täiendava tulumaksuvabastuse ja madalapalgaliste tagasimakse, kuna need mahuvad uue maksuvaba tulu piirmäära sisse. 2017. aastal maksab maksu- ja tolliamet välja madalapalgaliste tagasimakse 2016. aasta tulude põhjal neile, kes tingimused täidavad.  Lastega seotud maksuvabastused jäävad endisel kujul alles.

Mitmeid muudatusi on seoses aktsiisidega. Maagaasi aktsiisi tõstetakse aastatel 2018-2020 lisaks eelnevalt plaanitule 25%. Koos tõusuga rakendatakse ka kõigi gaasiliste kütuste aktsiisimäärade ühtlustamist ja võetakse kasutusele pettusevastased meetmed.  Valitsus kaalub 2017. aasta esimesel poolel kompenseerivaid meetmeid kõrge lisandväärtusega tööstusettevõtetele, et tagada nende jätkuv konkurentsivõime.

Lisaks tõstetakse vastavalt kokkuleppele etapiviisiliselt lahja alkoholi aktsiise, et ühtlustada need kange alkoholi aktsiisidega. Tõusu eesmärk on parandada rahvatervist ja piirata alkoholi tarbimist ning kättesaadavust. Nii alkoholiaktsiiside kui ka kütuseaktsiiside tõus 2017. aastal lükkub 1. jaanuarilt 1. veebruarile.

Samuti vähendatakse värske seadusega eluasemelaenu intresside maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäär 300 euroni ning hoiuseintresside maksuvabastus kaotatakse.

Abikaasade ühise deklareerimise võimalus säilitatakse elamuasemelaenu intressidele, koolituskuludele ja täiendavale maksuvabale tulule laste eest. Erinevalt praegusest ei saa ühisdeklaratsiooni esitades summeerida kummagi abikaasa maksuvaba tulu, kuid uus maksuvaba tulu määr, 500 eurot kuus ületab maksuvaba tulu maksimumtaseme, mida olnuks võimalik kasutada seni kehtinud mõlema abikaasa ühisdeklaratsiooni esitamise korral.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-