Peaminister: riigieelarvelised investeeringud ületasid 2010. aastal ühe miljardi euro piiri

07.12.2010 | 11:30

Uudis
    • Jaga

Tallinn, 7. detsember 2010 - Peaminister Andrus Ansip andis täna Riigikogule korralise ülevaate teadus- ja arendustegevusest, milles tõstis muu hulgas esile, et Eestis on avaliku sektori investeeringute suhe SKP-sse Euroopa üks kõrgemaid.

Peaminister Andrus Ansip ütles Riigikogu ees, et valitsuse eesmärgiks on olnud ülemaailmse majanduskriisi ajal Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsuse suurendamine ning tähelepanu pööramine eelkõige tootlikkust ja konkurentsivõimet suurendavatele valdkondadele. Eelkõige on tähelepanu all olnud teadus- ja arendustegevused, haridus, investeeringud ning ettevõtete toetamine nende läbilöögivõime suurendamiseks maailmas.

„Eesti riigieelarvelise panuse osakaal haridusse ja majandusse ületab selgelt OECD riikide keskmist. Avaliku sektori investeeringute suhe SKPsse on meil Euroopa kõrgemaid. Fakt, et piiratud eelarvevõimaluste juures ületavad riigieelarvelised investeeringud 2010. aastal esmakordselt 1 miljardi euro piiri, on kõnekas. See näitab, et üheskoos eelarve tasakaalu väärtustamisega on võimalik suunata senisest rohkem vahendeid Eesti konkurentsivõime toetamiseks ja uute töökohtade loomiseks,“ ütles peaminister Ansip.

Valitsusjuhi hinnangul on hariduskulutuste suurendamine kindlasti Eesti edulugu. „2008. aastal moodustasid hariduskulud 6,7 protsenti SKPst. Euroopa Liidu 27 riigist on see näitaja Eestist suurem vaid kolmel riigil – Küprosel, Taanil ja Rootsil,“ ütles Ansip.

Peaminister tänas oma ettekandes Eesti ettevõtjaid, kellel jätkus ettenägemisvõimet panustada tegevustesse, mis ei tooda kasumit kohe, vaid loovad võimalusi tulevikuks. „Reeglina vähenevad ettevõtete arenduskulud majanduskriiside ajal märkimisväärselt. Eestis jäid ettevõtete arendusinvesteeringud vaatamata keerulistele oludele absoluutmahus samale tasemele,“ ütles ta.

Ühtlasi kutsus peaminister üles laiemalt arutama ettevõtete toetamise tulemuslikkuse üle. „Eelmisel ja sel aastal oleme ettevõtete toodete ja teenuste arendust toetanud 450 miljoni krooniga. Ligikaudu kolmandik sellest toetusest on suunatud bio- ja geenitehnoloogia ning biomeditsiini arendamiseks ning kolmandik info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamiseks. See näitab selget prioriteetsete valdkondade eelistamist. Nende investeeringute mõju on veel liiga vara hinnata, kuid toetuste eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse arutelu on kahtlemata vajalik,“ ütles ta.

Ettevõtete innovatsiooni soodustamise kõrval rääkis peaminister ka vajadusest edendada majanduskeskkonda tervikuna. „Meie ettevõtetel võivad olla väga head tooted ja teenused, kuid lennuühenduste ning kaubavahetuseks vajaliku taristu puudumisel ei ole neid võimalik müüa. Piiriülese taristu arendamine ja lennuühenduste arvu suurendamine on kahtlemata Eestile olulised väljakutsed.“

Kokkuvõttes tõstis peaminister esile teadus- ja arendusnõukogu raporti hinnangut, mille kohaselt on uuenduslikkust ergutades võimalik lähimal seitsmel aastal kahekordistada Eesti majanduskasvu. „Seda juhul kui teeme hästi läbimõeldud ja õigeid otsuseid ning väärtustame ja hoiame seniseid tugevusi,“ ütles ta.

Loe peaministri teadus- ja arendustegevuse ettekannet

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-