Peaminister Taavi Rõivas olulise riikliku tähtsa küsimuse arutelul – Andrus Ansipi kuulamisel – Riigikogus 12. juunil 2014

12.06.2014 | 12:32

Uudis
    • Jaga
Austatud Riigikogu, Euroopa Komisjoni volinik on kahtlemata üks kaalukamaid rahvusvahelisi ametikohti, kuhu Eestil on võimalik oma kandidaat esitada. Seepärast on mul hea meel tutvustada teile, austatud Riigikogu, voliniku kandidaati. Kandidaadi nimetamise kohustus on seaduse järgi Vabariigi Valitsusel. Millised on kandidaadile esitatavad nõuded? Euroopa Liidu lepingu artikkel 17(3) ütleb (tsiteerin): „Komisjoni ametiaeg on viis aastat. Komisjoni liikmed valitakse nende üldise asjatundlikkuse ning Euroopa asjadesse pühendumuse alusel isikute hulgast, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust.  Komisjon on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu. Ilma et see piiraks artikli 18 lõike 2 kohaldamist, ei taotle ega saa komisjoni liikmed juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt või asutuselt. Nad hoiduvad kõigest, mis on kokkusobimatu nende kohustustega või nende ülesannete täitmisega.“ (Tsitaadi lõpp.) Mul on heameel, et meie pikaaegseim peaminister, praegu teie kolleeg Riigikogus ning suure valijatoetusega Euroopa Parlamenti valitud Andrus Ansip nõustus ettepanekuga kandideerida sellele Eesti ja Euroopa seisukohast väga olulisele ametikohale. Raske on leida Eestist kandidaati, kes paremini vastaks nõuetele, mida alusleping ette näeb. 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ütles mõni kuu tagasi tabavalt, et Eesti peaks saatma komisjoni voliniku, kelle nime ei peaks Euroopa pealinnades guugeldama. Euroopa Liiduga liitumise järgselt kohtuvad kõikide riikide valitsusjuhid ja riigipead keskmiselt kord kuus ning üheksal aastal kümnest on Eestit nendel kohtumistel esindanud Andrus Ansip. Seetõttu ei ole ka ime, et Andrus Ansipi nime ja vaateid Euroopa liidrid guugeldama ei pea. Teda tuntakse hästi ja - enamgi veel - hinnatakse kõrgelt.
Nimelt peame kandidaadi esitamisel silmas pidama, et lõpliku sõna õigus ei ole  ei peaministril ega Vabariigi Valitsusel. Komisjoni koosseisu ja liikmekandidaadi sobivuse üle otsustab esmalt Ülemkogu poolt esitatav ja Euroopa Parlamendi poolt valitav Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat. Tema ettepanekul jaotatakse ka volinike portfellid. Alles seejärel hinnatakse kandidaatide vastavust Euroopa Parlamendis. Euroopa Komisjoni koosseisu kiidab tervikuna heaks Euroopa Parlament ning nimetab Euroopa Ülemkogu. 
Andrus Ansipit te tunnete. Teile on teada tema seisukohad ning tema pühendumus. Kel meelest läinud, need saavad üle lugeda tema juhitud valitsuste koostatud Euroopa Liidu poliitikad ning meenutada ka peaminister Ansipi kõnesid Euroopa Liidu teemadel siin Riigikogu saalis. Minu jaoks joonistub läbiva joonena toetus tugevale ja ühendatud Euroopale. Tugev ja teovõimeline Euroopa on ka Eesti huvides. 
Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et ta on äsjastel europarlamendi valimistel saanud rahvalt väga tugeva mandaadi. 
Rõhutan lõpuks siiski, et valitsus küll nimetab kandidaadi, aga ei volita ega  suuna teda muul moel. Reeglite kohaselt ei saa ega tohi seda teha ka Riigikogu. Ei enne ega ka pärast ametisse nimetamist. Volinik peab olema sõltumatu välisest survest ja teenima Euroopa kui terviku, sealhulgas ka Eesti huve. Usun siiralt, et Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu koostöö nii Eestist valitud voliniku kui teiste volinikega, saab olema tihe ja tulemuslik. Soovin Teiega jagada ka seda, mida mina Eesti Vabariigi peaministrina ootan uutelt Euroopa institutsioonide juhtidelt. Ennekõike ootan seda, et nii liikmesriigid kui Euroopa Liit püsiksid struktuursete reformide kursil. Euroala stabiilsusele suunatud poliitiline orientatsioon peab jätkuma ning komisjon ei tohi näidata üles vähimatki tolerantsi eelarvereeglite rikkumise suhtes.
Uus komisjon peaks jätkama Euroopa energia-, side- ja transpordisüsteemide ning vastavate turgude ühendamisega. Majanduskasvu taastamiseks tuleb avada ja arendada nii teenuste- kui digitaalset turgu. Samuti tuleb Euroopa ja Ameerika vahele luua ühtne transatlantiline majandusruum. Ja viimaks ei pääse me üle ega ümber ka julgeolekuteemast. Euroopa uued juhid peavad tegema adekvaatsed järeldused kriisidest Euroopa lõuna- ja idapiiride taga. Soovin Andrus Ansipile edu. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-