Peaminister Taavi Rõivase kõne Riigikogus 14.03.2016 haldusreformi eelnõu üleandmisel

14.03.2016 | 15:45

Uudis
    • Jaga

Austatud Juhataja. Lugupeetud Riigikogu,

Annan Teile üle 10. märtsil 2016 Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud haldusreformi seaduse eelnõu, mille põhieesmärk on tagada kvaliteetsed avalikud teenused ja tugevad omavalitsused üle kogu Eesti. Et väiksemad omavalitsused saaksid juurde võimekust oma kohustuste täitmisel ja et kohalik elu oleks Eesti inimeste jaoks veel paremini korraldatud.

Kuigi Vabariigi Valitsus on käeolevaks aastaks kavandanud mitmeid reforme ja olulisi otsuseid, on haldusreformi elluviimine teistest olulisem ja väga põhimõtteline edasiminek võrreldes ligi kaks aastakümmet kestnud vaidlustega reformi vajalikkuse või eesmärkide üle.

Lõpuks on eksperdid ja omavalitsusjuhid kokku leppinud. Valitsus on otsustanud. Reformi õnnestumiseks õigusraamistiku loomine on suur vastutus ja ajalooline võimalus muuta Eesti inimeste elu paremaks.

Jaanuaris 2001 lubas toonane peaminister omavalitsusjuhtidele, et territoriaalne haldusreform saab teostatud aasta jooksul. Kui teha suuri asju on eestlaslik "üheksa korda mõõda, üks kord lõika" küllap põhjendatud, aga me ei tohi ennast mõõtma unustada. Kui me teame, et eesmärk on õige ja ülesandepüstitus jõukohane, tuleb asjad ära teha.

Austatud saadikud, haldusreformi seadusena vastuvõtmine mõjutab otseselt Eesti inimeste elukvaliteeti. Hoolimata sellest, et enamik inimesi ei satu igapäevaselt linna- või vallavalitsusse, puutub kohalike teenustega kokku igaüks – lastehoiust eakatehoolekandeni.

Soovime, et üle Eesti sünnivad tugevad ning võimekad vallad ja linnad, mis suudavad paremini korraldada hariduselu ja luua ettevõtluseks soodsa keskkonna. Ja kuigi suurem omavalitsus ei garanteeri automaatselt paremaid teenuseid, on suurematel omavalitsustel EELDUS pakkuda paremaid teenuseid. Eesti omavalitsustel peab tekkima võimekus pakkuda võrdselt head teenust kõigile inimestele, sõltumata nende elukohast Emmaste valla Tärkma külas või Tartus Tammelinnas.

Reformi jõustumisel astume ka olulise sammu põhjamaise omavalitsusmudeli poole – reform aitab tugevdada kohalikku esindusdemokraatiat ja suurendada omavalitsuste rolli Eesti ühiskonnas. Reformi tulemusena saab omavalitsustest riigile tugevam partner, vajadusel tasakaalustaja.

Lennart Meri ütles 2000. aastal, et reformi on mõtet teha ikka selleks, et kodanik ja tema riik oleksid üksteisele lähemal. Ning et reformi ei saa ennekõike teha nii, et nimetame maakonnad ümber valdadeks. Reformi õnnestumise tõenäosus on seda suurem, mida läbimõeldumad on koha peal veetavad liitumiskõnelused ja mida vankumatum on kohalike liidrite tahe. Seetõttu tunnustan omavalitsusi, kus on juba võetud initsiatiiv ühinemiseks. Targad on need omavalitsusjuhid, kes reformi ise eest veavad.

Ma tänan kõiki eksperte, omavalitsusjuhte, valitsuskomisjoni liikmeid ja loomulikult koalitsioonipartnereid, kes haldusreformi seaduseelnõu valmimisse panustasid ja tänase ajaloolise hetke võimalikuks muutsid. Teile üleantav eelnõu on Eesti Reformierakonna, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu ühise töö vili.

Austatud Riigikogu, annan Teile üle põhjalikult ettevalmistatud ning väga vajaliku reformiplaani, mille tulemusena ei saa keegi enam öelda, et haldusreformist on saanud “refrään Eesti riigi tegematajätmiste laulus.” Aga nüüd on Teie kord. Ootused on kõrgele tõstetud ja kogu Eesti rahvas vaatab Teie poole - kas suudate selle seaduse vastu võtta ja seeläbi kodaniku ja tema riigi üksteisele lähemale tuua.

Iga suure asja puhul on kiusatus takerduda tuhandetesse detailidesse ja seada ohtu suure eesmärgini jõudmine. Soovin Teile tarkust näha suurt pilti ja riigimehelikkust vältida päevapoliitilist vaidlemist. Jõudu tööle!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-