Peaministri kõne digitaalse ühtse turu ja andmete vaba liikumise konverentsil 17. juulil 2017

17.07.2017 | 10:15

Uudis
    • Jaga

Austatud asepresident, volinik, ministrid, daamid ja härrad,


mul on hea meel viibida teiega täna siin endises elektrijaamas. Täna on see digitaalne jõujaam, kus meie eesmärgiks on sütitada ideid tulevikuks. See ilmestab väga selgelt, kuidas vanu tõekspidamisi saab asetada uutesse raamidesse ning taas kasutusele võtta.

Sageli öeldakse, et Euroopa on ehitatud söele ja terasele. Seda seetõttu, et enam kui 60 aastat tagasi vastu võetud otsus hakata neid strateegilisi tööstusi ühiselt haldama, pani aluse tänapäeva Euroopale. Eesmärgiks oli ühise söe- ja teraseturu abil kasvatada majandust, tööhõivet ning parendada inimeste elujärge.

Tänaseks on saanud andmetest digiühiskonna “süsi ja teras”.

Tähistame sellel aastal Rooma lepingute 60. aastapäeva. Palju probleeme, millega seisime silmitsi 1957. aastal, vajavad jätkuvalt lahendamist. Nii nagu Euroopa rajajad, oleme meie 2017. aastal pühendunud veelgi tihedama liidu ehitamisele Euroopa inimestele.

30 aastat hiljem, 1987. aastal pandi Ühtse Euroopa Aktiga alus ühtsele siseturule.

Nüüdseks me teame, kui märgilise tähtsusega see oli. Me oleme näinud teenusmajanduse tõusu. Ülemaailmsed kapitaliturud on avanenud. Inimeste vaba liikumine on toonud meid füüsiliselt üksteisele lähemale. Koos kõigi nelja vabaduseta oleks kaupade ühtne turg lagunenud.

Nüüd, 30 aastat hiljem, seisame taas samavõrd tähtsa majandusliku üleminekuaja alguses – andmemajanduse lävepakul. Tehisintellekti ja asjade interneti ajastul saavad teenused ja tööstuslik tootmine üheks. Keeruliste probleemide lahendused, vastused dilemmadele, mida me veel ei oska lahendada, peituvad just andmemajanduses.

Süsinikuheite vähendamine, kõrges eas tervise tagamine, Euroopa sotsiaalmudeli hoidmine, inimestele kindlustunde andmine – kõik see on võimalik ainult juhul, kui ühtne turg püsib tehnoloogilise arengu eesliinil. Selleks on meil täna olemas isegi „Digitaalse ühtse turu strateegia“.

Tehnoloogiline muutus mõjutab turge. Kübermaailmas ei ole füüsilistel piiridel nii suurt tähtsust, seega ei leidu ühtegi vabandust, miks digitoodete ja –teenuste puhul ei peaks ühtne turg töötama sama hästi kui füüsilises maailmas.

Tehnoloogiline innovatsioon ei ole asi iseeneses, vaid vahend inimeste, ettevõtete ja valitsuste elu hõlpsamaks muutmisel. Usun, et andmeid kasutades on meil paremad teadmised paremate otsuste langetamiseks. Ning need otsused viivad paremate teenusteni ja parema elujärjeni.


Head külalised,


Euroopa digitaalne ühiskond ei ole kauge tulek. See on juba olemas.

Digitaalne Euroopa koos andmete vaba liikumisega on üks Eesti eesistumise neljast prioriteedist. Kui Euroopa soovib jääda osaks digitaalsest revolutsioonist, tuleb seda täies mahus ära kasutada ning vaadata üle riigipiiride.

Tšehhi kirjanik Karel Čapek tutvustas sõna “robot” avalikkusele 1920. aastal. Umbes sada aastat tagasi oli see ulme, kuid tänaseks on meil robotid, tehisintellekt ja asjade internet. Digi on iga tänapäeva probleemi ja võimaluse keskmes.

Euroopal tuleb tabada hetke ning pöörata need uued tehnoloogiad enda kasuks, et tõusta taas digitaalse ühiskonna lipulaevaks maailmas. Euroopal tuleb sammu pidada tehnoloogilise arenguga, kasutades ära kõik selles peituvad võimalused.

See parendaks meie inimeste, ettevõtete ja liikmesriikide igapäevaelu.

Tõsiasi, et meie siin Eestis mõtleme andmete vabast liikumisest kui Euroopa Liidu viiendast vabadusest, ei ole ilmselt üllatus.

Mul on hea meel, et teeme täna siin algust poliitilise aruteluga, mida see vabadus tähendab ning mida Euroopa peaks tegema.

Eesti eesistumise tunnusmõtteks on “Ühtsus tasakaalu kaudu”. Me usume, et Euroopas on piisavalt ühisosa, et üheskoos edukalt toime tulla kõigi probleemidega ning kasutada ära kõik võimalused, mis meil tänapäeval on.

Me räägime andmemajanduse loomisest Euroopas.

Euroopa peaks olema esirinnas, olema see koht, kus innovatsioon sünnib – ja mitte ainult erasektoris!

Andmete vaba liikumine peaks kehtima ka avalikus sektoris, mis moodustab tervelt kolmandiku Euroopa majandusest. Iga inimene Euroopas peaks saama suhelda valitsusega lihtsalt ja muretult.

Digitaalne valitsemine aitab kaasa õiglase ja kaasava Euroopa loomisele ning säästa ressursse olulisteks avalikeks teenusteks nagu julgeolek, tervis ja haridus.

E-valitsus ja e-teenused on üks võimalus kodanike elu mugavamaks ja valitsemise tõhusamaks muutmisel. Iga teenus peaks olema saadaval ka piiriüleselt.

Eesti kavatseb eesistujana algatada arutelud Euroopa pikaajalistest e-valitsemise plaanidest ning andmete ühekordse küsimise põhimõtte elluviimise kogu Euroopas.


Daamid ja härrad,


tõsiasi, et midagi liigub vabalt, ei tähenda seda, et reeglid peaks puuduma – vastupidi. Selged reeglid ja tõhus kontroll on ainus viis, kuidas takistada vabaduse kuritarvitamist. Nii on see ka Euroopa Liidu andmekaitse reeglitega isikuandmete vaba liikumise puhul.

Me vajame poliitilist ja majanduslikku arutelu, kuidas Euroopa saaks edendada uuendusmeelset ja konkurentsivõimelist andmemajandust. Me peame vastama küsimustele juurdepääsust, andmete taaskasutusest ja kontrollist, aga ka privaatsusest.

Ilma selge juriidilise ja poliitilise raamistikuta oleme ummikus. Kui andmete kasutamine on takistatud, siis ei ole andmetest meile kasu.

Meie andmepoliitikad peavad läbipaistvalt ja turvaliselt vabastama andmed, et need saaksid kõigile kasu tuua.

29. septembril tervitan ma kõiki Euroopa Liidu institutsioonide ja valitsus- või riigijuhte Tallinnas digitaalsel tippkohtumisel. Üheskoos arutame just neidsamu teemasid ning anname avangu Euroopa Liidu digitaalsele muundumisele.

Kiire muutus ja uued tehnoloogiad loovad väljakutseid, mida tuleb lahendada üheskoos kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. See annab meile võimaluse näidata, et Euroopa on ühtne ning soovib juhtida majanduse, ühiskonna ja valitsemise digitaliseerimist.

Soovin teile põhjalikke ja tulemuslikke arutelusid tänaseks ning loodan, et võtate tänaselt konverentsilt kaasa väärtuslikke ideid, kuidas Euroopat edasi viia teel andmete vaba liikumise suunas.

Koos muudame andmete vaba liikumise tegelikkuseks!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-