Peaministri pöördumine Eesti, USA ja Saksamaa sõjaväelaste poole

20.11.2014 | 12:05

Uudis
    • Jaga

Mul on suur rõõm ja au tervitada Teid, härra peasekretär, ja NATO vägesid siin Eestis, Ämari lennubaasis.

Ma usun, et tänane kohtumine edastab maailmale väga jõulise sõnumi. Viimase 20 aasta jooksul on liitlaste jõupingutused olnud suunatud operatsioonidele, mis on sageli jäänud meie riigipiiridest kaugemale. Veel aasta tagasi näis NATO lipuga varustatud mundris liikuvate liitlaste abi meile kauge unistusena. Kuid põhimõttelised muudatused Euroopa julgeolekukeskkonnas pärast Venemaa agressiooni Ukrainas ja selle lähistel on toonud NATO tähelepanu tagasi juurte juurde.

Teie – Saksa õhujõudude kolonel Schnitger, USA armee kapten Kleinsorge, Eesti maaväe kapten Laaneste – ja teie üksuste kohalolek on käegakatsutav tõestus selle kohta, et NATO on reaalne ja NATO on siin. Te olete selge ja kindel tõestus selle kohta, et NATO ei eksisteeri üksnes sõnades, vaid ka tegudes, ning meie ühine eesmärk on tagada kollektiivne kaitse.

Lugupeetud peasekretär, me tajume oma liitlaste tugevat toetust. Nüüdsest liigub meie õhuruumis rohkem lennukeid, merel rohkem laevu ja maal rohkem sõdureid. Me jätkame koostööd teie kõigiga selle nimel, et Eesti suudaks teile tagada kõik vajaliku sel ajal, kui viibite meie territooriumil, olgu need siis kas elamistingimused, koolitusvõimalused või treeningstsenaariumid.

Lubage mul veel kord kinnitada Eesti tugevat pühendumust NATO-le. Ja lubage mul tänada teid kõiki teie teenistuse ja meie kõigi kollektiivse kaitse eest. Meie julgeolek sõltub teie teenistusest.

Tänan teid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-