Peaministrid allkirjastasid Eesti ja Soome kodanike asjaajamist lihtsustava kokkuleppe

12.12.2011 | 10:26

Uudis
    • Jaga

Turu, 12. detsember 2011 - Peaministrid Andrus Ansip ja Jyrki Kataineni allkirjastasid Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkuleppe, mis lihtsustab kahe riigi kodanike igapäevast asjaajamist muutes selle kiiremaks ja odavamaks.

Kokkuleppe kohaselt tunnustatakse Eesti ja Soome vahel ingliskeelseid rahvastikuregistri väljavõtteid ilma apostilli ja tõlketa. Praegu tuleb kõik dokumendid, mida soovitakse teises riigis kasutada, tõlkida ja kinnitada Haagi konventsioonikohase sertifikaadi ehk apostilliga. Soomes tuleb apostilli eest tasuda 11 eurot ja Eestis 26,8 eurot, millele lisanduvad dokumendi tõlkimise kulud.

Kokkuleppega vabastatakse apostilli nõudest rahvastikuregistri väljavõte, millega tõendatakse sünni-, surma-, abielu- ja muid perekonnaseisu fakte ning mis moodustavad ligikaudu 90% senisest dokumendikäibest. Eestis väljastab alates 1. jaanuarist 2011 apostille notar. 2010. aastal väljastati Soomes kasutamiseks 2176 apostilli, sel aastal on neid väljastatud samal eesmärgil 1660. Seega säästavad kodanikud formaalsuste kaotamisel samas mahus dokumendiringluse jätkumisel ligikaudu 35 000 eurot.

Kokkuleppes on sõnastatud ka dokumendi tellimise üldpõhimõtteid, mille kohaselt pädev asutus – Eesti Rahvastikuregister või Soome Rahvastikuregistri keskasutus – tellib dokumendi diplomaatilise või konsulaarasutuse kaudu. Dokument väljastatakse tasuta. Kodanike taotlusel toimub dokumendi tellimine üldkorras ehk dokumendi eest tuleb tasuda ettenähtud riigilõiv.

2009. aastal osutati Eesti kodanikele Eesti Helsingi suursaatkonnas kokku 7462 konsulaarteenust, 2010. aastal 8653 ja selle aasta kümne kuuga on osutatud juba 11 116 konsulaarteenust. Konsulaarteenusteks on näiteks passi taotlemine, sünni registreerimine, perekonnaseisu tõendamine jne.

Sarnast kokkulepet sisaldavad õigusabilepingud on Eesti sõlminud ka Läti, Leedu ja Venemaaga.

Video valitsuse pressikonverentsilt 08.12.2011, kus peaminister selgitab Eesti ja Soome rahvastikuregistri kokkuleppe sisu:

valitsuse veebis http://valitsus.ee/et/uudised/videod#3552

valitsuse Youtube'i kanalis http://www.youtube.com/watch?v=Q0ecdvp5WfU&feature=plcp&context=C21efeUDOEgsToPDskKH7XDksTTr7LYn4cEj6t9Q

Foto kokkuleppe allkirjastamisest: http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/uudised/pildi-ja-video-album/peaminister/Ansip_Katainen_12.12.2011_1.jpg

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-