Ratas: Brexiti edasiste kõneluste kulg sõltub seniste kokkulepete austamisest

15.12.2017 | 15:23

Uudis
    • Jaga

Belgia, Brüssel, 15. detsember 2017 – Peaminister Jüri Ratase sõnul astusid Euroopa Liit ja Ühendkuningriik täna suure sammu edasi Brexiti rahvahääletusele järgnenud ebaselguse klaarimisele.


„Mul on hea meel, et liigume Brexiti läbirääkimistel järgmisesse etappi, kus hakkame Ühendkuningriigiga läbi rääkima kaubanduse, lennunduse, kalanduse, justiitskoostöö, kaitsepoliitika ja teisi teemasid,“ rääkis Ratas. „Ma ei salga, et edasised kõnelused saavad olema keerulised. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tänast suhet ehitati 44 aastat, meie elud on tihedalt omavahel põimunud. Uus suhe tuleb üles ehitada aga kõigest mõne aastaga. Seda vajalikum on üleminekuaeg, mis tagab nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi asutustele ja ettevõtetele loodetavasti pehmema maandumise,“ lisas peaminister.


Ratase hinnangul on Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier oma meeskonnaga teinud tänuväärset tööd Euroopa Liidu huvide kaitsmisel ning Eesti võib läbirääkimiste senise tulemusega igati rahul olla.


„Umbes 10 000 Ühendkuningriigis elavat Eesti kodanikku said kindlustunde, et nende elu jätkub senisel viisil. Inimestele tagatakse samad õigused, mis neil on praegu Euroopa Liidu kodanikena Ühendkuningriigis, sealhulgas sotsiaaltoetuste ja pensionite osas. Siiski, tegu on alles esialgse aumeeste kokkuleppega, mis tuleb viia juriidiliselt siduva lepingu vormi. Järgnevad läbirääkimised tulevase suhte üle sõltuvad ka sellest, kuidas esimese ringi kokkulepetest kinni peetakse,“ tõdes Ratas.


Eile ja täna toimunud Euroopa Ülemkogu ehk Euroopa riigi- või valitsusjuhtide kohtumine oli viimane Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal. Kõige pikemaks ja keerulisemaks kujunes arutelu Euroopa Liidu rändepoliitika, täpsemalt varjupaigapoliitika üle.


„Selleks, et oleks üldse lootust kokkulepeteks ja lahendusteks, tuleb asjadest rääkida nii, nagu nad on, isegi kui see on valulik. Tõsi, Euroopa Liidus ei valitse praegu üksmeel selles osas, kuidas põgenikke ümber paigutada. Arvan, et eilne tuline arutelu, ja kahtlemata ka järgmised, on heaks eelduseks, et järgmise aasta suvel saaksime jõuda lahendusteni,“ ütles Ratas. Peaminister lisas, et senine rändepoliitika on siiski olnud tema hinnangul tulemuslik, sest Euroopa Liidu välispiir peab palju paremini, koostöö rände lähte- ja transiitriikidega on paranenud ja põgenikke on reaalselt ümber paigutatud. „Rändekriisist on saanud taas kontrollitud rändehaldus,“ märkis Ratas.


Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhid alustasid täna ka Euroopa Liidu ühisraha euro ning majandus- ja rahaliidu tuleviku aruteludega, mis jätkuvad järgmisel aastal. „Oma majanduse konkurentsivõimelise ja paindlikuna hoidmine peab olema iga riigi enda huvi ja vastutus. Seda ei asenda euroala riikide ühisvastutuse suurendamine ega Euroopa Keskpanga erakorralised kriisimeetmed. Eesti on alati rõhutanud, et majandus- ja rahaliidu toimimiseks kokku lepitud reegleid tuleb täita, kuid nõustume, et rahaliidu ülesehitus vajab tugevdamist. Edasised arutelud on vajalikud ja Eesti osaleb neil konstruktiivselt ja avatult,“ ütles Ratas.


Peaminister kohtus täna ka Bulgaaria kolleegi Bojko Borissoviga, kes võtab aastavahetusel Eestilt eesistumise teatepulga üle. Ühtlasi tänas Ratas kõiki oma Euroopa Liidu kolleege, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajaid ning kõiki ametnikke ja ajakirjanikke, kes toetasid Eesti eesistumise õnnestumist.


Fotod kohtumistelt: https://www.dropbox.com/sh/4z49eae3ui6pj64/AABb3LJ8wMDRkEp7uLmIF_OLa?dl=0

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-