Ratas: "Eesti 2035" hakkab määrama riigi otsuseid

12.10.2020 | 16:23

Peaminister Jüri Ratas esitas täna Riigikogule riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035", mis hakkab suunama riigi järgmise 15 aasta otsuseid ning saab aluseks nii eurotoetuste planeerimisele kui ka riigieelarve protsessile.

Ratas ütles arengustrateegia üleandmisel, et dokumenti on koostatud enam kui kaks aastat ligi 17 000 inimese abiga, sest Eesti pikaajaline vaade väärib laiapindset arutelu. "Nende kahe aasta jooksul on toimunud üle Eesti ligi 30 töötuba ning üle-eestiline arvamuskorje, kus on saanud oma arvamuse välja öelda lisaks poliitikutele, ametnikele, teadlastele ja vabakonna esindusorganisatsioonidele paljud Eesti inimesed. "Eesti 2035" koostamise protsess on olnud avatum kui poliitikadokumentide puhul tavapärane ja ma loodan, et selline koosloome saab edaspidi uueks normiks," lausus ta.
    • Jaga

Peaministri sõnul on "Eesti 2035" valitsuse ja parlamendi koostööd toetav strateegia, mis seob tervikuks kõigi valdkondade strateegilise planeerimise ja poliitikakujundamise ning nende rahastamise põhimõtted. Tema sõnul on strateegia lõimitud Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooniga, see on aluseks Euroopa Liidu vahendite planeerimisel ning annab suuna üleilmsete säästva arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis. "Arengustrateegia eesmärk on, et Eesti oleks ka tulevikus demokraatlik ja turvaline riik, kus on tagatud eesti keele, rahvuse ja kultuuri elujõulisus," ütles ta.

Strateegia "Eesti 2035" seab viis võrdväärselt olulist strateegilist sihti: Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed; Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud; Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond; Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik ning Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik.

"Eesti rahvuse, keele ja kultuuri elujõu suurendamisel ning demokraatliku ja turvalise riigi edendamisel ei ole meil mõistlik nendest sihtidest mööda vaadata. Raske oleks ka vastu vaielda sellele, et me soovime elada riigis, kus inimesed on tegusad, ühiskond hooliv ja elukeskkond kõigi vajadusi arvestav ning majandus uuendusmeelne ja riigivalitsemine inimesekeskne," ütles Ratas ning toonitas, et kõiki neid sihte tuleks nii Riigikogus kui ka valitsuses otsuste langetamisel meeles pidada.

Eelnõu üleandmisele järgnevad arutelud ja strateegia vastuvõtmine Riigikogus. Pärast seda kinnitab valitsus strateegias kirjeldatud eesmärkide elluviimiseks tegevuskava. Strateegia "Eesti 2035" viiakse ellu eelkõige valdkonna arengukavade ja programmide kaudu ning seda saavad strateegilise planeerimise lähtealusena kasutada ka kohalikud omavalitsused ning avaliku, vaba- ja erasektori organisatsioonid.
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Eili Lepik, strateegiadirektori asetäitja