Ratas: riik hakkab toetama ka mittekodanikest Tšernobõli katastroofi likvideerijaid

27.09.2017 | 10:33

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 27. september 2017 – Valitsus kiitis täna heaks ja saadab parlamendile arutamiseks sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse, millega kehtestatakse Tšernobõli katastroofi likvideerijate 230-eurone sotsiaaltoetus mittekodanikele ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimestele. Samuti tõstetakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muudatusega represseeritu toetust 192-lt eurolt 230 euroni.

„See on märgilise tähendusega otsus, millega likvideeritakse ebaõiglus Tšernobõli tuumakatastroofi  piirkonda omal ajal sunniviisiliselt saadetud ja täna kodakondsust mitte omavate Eestimaa elanike suhtes,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Määratlemata kodakondsusega inimestele, kes osalesid  tuumakatastroofi likvideerimisel ning saadeti sinna Eestist, hakatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel  maksma tervise taastamise kulude katmiseks  sotsiaaltoetust 230 eurot,“ täpsustas Ratas. „See muudatus puudutab ligi 1400 inimest.“

Õigusvastaselt represseeritud Eesti kodanikele ja Eesti kodanikele, kes  saadeti sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimiseks tõstetakse represseeritu toetust seniselt 192-lt eurolt samuti 230 euroni. Eestist saadeti Tšernobõli katastroofipiirkonda enam kui 4500 inimest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-