Rõivas: sallimatus ja viha erineva taustaga inimeste suhtes pärsib Eesti teaduse, majanduse ja ühiskonna arengut

15.12.2015 | 10:37

Uudis
    • Jaga

Riigikogu, 15. Detsember 2015 – Peaminister Taavi Rõivas ütles täna riigikogus teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas ülevaadet andes, et Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi ei tohi vaadata isolatsioonis, tähelepanu tuleb üha rohkem pöörata rahvusvahelisele konkurentsivõimele.

 

„Teadus on oma olemuselt rahvusvaheline. Samuti on rahvusvaheline Eesti ettevõtlus, mis on üha tugevamini integreeritud globaalsetesse väärtusahelatesse. Sellega tuleb arvestada Eesti teadus- ja arendustegevuste elluviimisel, kus rahvusvahelistumine on endiselt riigi jaoks oluliseks proovikiviks,“ ütles Rõivas.

 

Peaministri sõnul loob avatud ja tolerantne ühiskond eeltingimused, et teistest riikidest ja kultuurikeskkondadest pärit teadlased ning tudengid sooviksid Eestisse tulla, siia jääda ning siin karjääri teha.

 

 „Ebatolerantsus, sallimatus ja viha erineva taustaga inimeste suhtes pärsib Eesti teaduse, majanduse ja ühiskonna arengut.“

 

Rõivase sõnul on Eesti ettevõtluse arengu üheks peamiseks takistuseks kvalifitseeritud töötajate nappus ja välistudengite rakendamine meie tööjõuturul aitaks teatud osas seda probleemi leevendada.

 

Peaminister rõhutas, et riigi roll on aidata kaasa projektide rahastamisele, mida ettevõtjad turutõrgete tõttu ei saa üksi teha. „Samas, riik ei saa olla ainuke ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse rahastaja. Ettevõtjate poolne panus aitab tagada nende investeeringute efektiivsuse ja parema seotuse majanduse reaalsete vajadustega,“ ütles peaminister.

 

Riigi peamine roll on arendustegevuste toetamisel palju laiem kui pelgalt rahastus, ütles Rõivas. „Ennekõike saab riik luua ja riigi kohustus on luua raamtingimused, mis võimaldavad ettevõtetel arendada ning tekitada erasektoril motivatsiooni teadus- ja arendustegevuste investeeringuteks.“

 

Peaminister tõi näiteks kui Eestist sai kosmoseriik 1. septembril liitudes Euroopa Kosmoseagentuuriga. „Eesti liitumine Euroopa Kosmoseagentuuriga toetab Eesti teadusasutusi ja ettevõtteid luues uusi võimalusi koostööks omavahel ja üle-euroopaliste teadusorganisatsioonide võrgustikega. Mul on hea meel, et tänu Eesti teadlaste, ettevõtjate ja ametnike panusele on Eestist saanud kosmoseriik.“

 

Uuel rahastamisperioodil on peaministri sõnul rõhuasetus uute innovaatiliste ettevõtlusmudelite toetamise terviklahendustel, mitte niivõrd investeeringutel tehnikasse ja infrastruktuuri.

 

„Teadust ei tehta ainult teaduse enda pärast, vaid teadlased peavad suutma näidata enda tegevuste puhul ka laiemat panust Eesti ühiskonnale ja majandusele. Teadmistepõhise majanduse arenguks on oluline suurema koostöö saavutamine ettevõtjate ja teadlaste vahel. Tuleb soosida teadmus- ja tehnoloogiasiiret,“ ütles peaminister ja lisas, et selle saavutamiseks tuleb muuta rahastamismudeleid ja mängureegleid, kuid ka kõigi osapoolte mõttemalle. 


Kõne täistekst: https://valitsus.ee/et/uudised/peaministri-kone-riigikogule-ulevaade-teadus-ja-arendustegevuse-olukorrast-ning-valitsuse

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-