Säästva arengu komisjon tutvustab uuringu tulemusi

15.10.2012 | 15:46

Uudis
    • Jaga

Kolmapäeval, 17. oktoobril kl 14 toimub Nordic Forum hotellis (aadress Viru väljak 3, Tallinn) Arcturus’e ruumis energiasäästu uuringu tulemuste tutvustamine, millele järgneb arutelu, mida riik, kohalik omavalitsus ja inimesed kodudes saaksid energiatõhususe suurendamiseks teha.

Säästva arengu komisjoni tellimusel viis Turu-uuringute AS 2012. aasta juunis elanikkonna hulgas läbi küsitluse, uurimaks nende energiatarbimise harjumusi. Küsitluse kaudu uuriti energiasäästu olukorda kodumajapidamistes ja transpordi kasutamisel ning valmisolekut kulude kokkuhoiuks.

Kava
14.00 - 14.15 Sissejuhatuse teeb Kaja Peterson (Säästva Eesti Instituut)
14.15 - 14.30 Uuringu peamisi tulemusi tutvustab Hella Kaldaru (Turu-uuringute AS)
14.30 – 15.00 Säästva Arengu Komisjoni ja külaliste kommentaarid

Loe lähemalt säästva arengu komisjonist: http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon


Lugupeetud ajakirjanikud!
Palume teil teada anda oma soovist osaleda uuringu tulemuste tutvustusel enne kolmapäeva, 17. oktoobrit kl 11 aadressil press@riik.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-