TAN arutas uurimistoetuste jagamist teadus- ja arendustegevuse valdkondade vahel

26.11.2019 | 18:44

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 26. november 2019 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) kohtus esimest korda suurendatud koosseisus ja arutas uurimistoetuste jagunemist teadus- ning arendustegevuse valdkondade vahel.

Eestis on konkurentsipõhiste uurimistoetuste juures tekkinud olukord, kus võrreldes teiste OECD riikidega on vähem rahastatud tehnika-, arsti- ja põllumajandusteadused. Samas on loodusteaduste rahastamise osakaal üks Euroopa kõrgemaid, moodustades 55,4 protsenti kõikidest konkurentsipõhistest toetustest.

TANis toodi välja, et ühe valdkonna domineerimine ei ole Eesti arengu huvides. Osalised on nõus, et muutus on tulevikku vaadates vajalik ning pikaajalisi rahastusmuudatusi arutatakse edasi veebruaris.

Peaminister Jüri Ratase sõnul peab vaatama teaduse rahastamist tervikuna, pidades silmas Eesti teaduse, ühiskonna ja inimeste pikaajalisi huvisid. „Otsustasime jätkata arutelusid järgmisel TANi koosolekul. Siis on võimalik teaduse rahastamise valdkondlike proportsioone vaadata laiemalt, mitte vaid uurimistoetustele keskendudes.“

Samas soovitati juba käimasolevate ehk jaanuaris lõppevate taotlusvoorude raha jaotusi muuta vaid sügisel lisandunud 2,1 miljoni euro ulatuses. See moodustab hinnanguliselt vaid kümnendiku kogu tänavusest taotlusvoorust. Nõukogu soovitas sügisese lisaraha suunata proportsionaalselt valdkondadesse, mille osakaal peaks kasvama – tehnoloogia-, arsti- ja põllumajandusteadustesse. Kogu taotlusvooru proportsioone ei pidanud nõukogu mõistlikuks nii hilises faasis muuta.

Esimest korda laiendatud koosseisus
Täna kohtus TAN esimest korda uues koosseisus. Kahe nädala eest otsustas valitsus suurendada TANi koosseisu kaheteistkümnelt liikmelt viieteistkümneni. Jätkavad kõik senised liikmed. Uued liikmed on Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ja Eesti Panga asepresident ning varem Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitjana töötanud Maive Rute.

Suurendamise eesmärk oli muu hulgas vajadus kaasata enam eri taustaga eksperte ning eri teadusvaldkondade esindajaid. Uued liikmed peavad tooma TANi aruteludesse juurde rohkem sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna vaadet. Liikmed on komisjonis ekspertidena ja mitte oma organisatsioonide esindajatena.

Istungil andis haridus- ja teadusministeerium ülevaate uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035 loomisest. Selle arengukava eesmärk on luua konkurentsivõimelised tingimused tootlikkuse ja heaolu kasvuks ning Eesti ühiskonna kestlikkuse tagamiseks teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ja ettevõtlust soosiva tõhusa ja mõjusa poliitika kaudu.

Samuti tegi istungil ettekande Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso, kes tutvustas Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raportit.


Taust
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad veel haridus- ja teadusminister, rahandusminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar. Alates sellest nädalast ka Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ja Eesti Panga asepresident ning varem Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (Joint Research Center) peadirektori asetäitjana töötanud Maive Rute.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-