TAN: Eesti teadustaristu teekaarti lisandus kolm uut objekti

20.11.2018 | 17:56

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 20. november 2018- Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) otsustas arvata Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja Eesti pere- ja sündimusuuringus osalemise aastal 2020, Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ning Nutika tootmise tuumiktaristu.

Eesti teadustaristu teekaart on 10-20 aasta perspektiiviga planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse taristuobjektidest.

Teekaardi koosseisu lisatud objektid võivad olla nii füüsilised ja võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides. Teekaardi peamine eesmärk on toetada riigile olulist mõju omavate suuremamahuliste uute teadustaristute teket ning see on aluseks riiklike teaduse taristuobjektide rahastamisotsuste kujundamisele.

TAN-i esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti osalemine 2020. aastal läbi viidavas pere- ja sündimusuuringus väga olulise tähtsusega. „Uuringust selguvad järeldused aitavad meil paremini planeerida sotsiaalpoliitilisi samme ning vastu võtta teaduspõhiseid demograafilisi otsuseid,“ ütles Ratas.

Eesti pere- ja sündimusuuringu eestvedajateks on Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium ning Statistikaamet.

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristut veavad TalTech, Baltic Workboats AS ning MTÜ Eesti Meretööstuse Liit. Tegemist on teadusinnovatsioonile tugineva taristuvõrgustikuga Eesti laeva- ning avamereehituses. Nende tehnoloogia- ja tootearendus toimub Balti riikide ainsas mudelkatsete basseinis.

Nutika tootmise tuumiktaristu ehk Smart Industry Centre (SmartIC) on 2017. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodud taristu, mis hõlmab endas mehaanikat, masinaehitust, automaatikat, mehhatroonikat, materjaliteadust ja -tehnoloogiat ning infotehnoloogiat. SmartIC loomise ajendiks oli Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseis. „Odavama hinnaga ja madalamate oskustega allhanketöödele on vaja aina rohkem juurde pakkuda lisandväärtust loovat kõrgtehnoloogilist tootmist,“ ütles Ratas ning lisas, et Eestil aga ei ole enam odava tootmismaa eelist. „Selleks peavad ka ülikoolid selget suunda näitama, olema tööstusele võimekamaks partneriks ning valmistama ette tippspetsialiste,“ lisas ta.

SmartIC on TalTechi, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli ühisprojekt.

Kolm nimekirja lisatud objekti on prioriteedid. Lõplik rahastamisotsus nende ja juba varem esitatud projektide kohta tehakse Eesti Teadusagentuuri poolt heaks kiidetud teekaardi alusel.

Esimene teadustaristu teekaart koostati 2010. aastal ja sinna kuulus 20 objekti. 2014. aastal vähenes objektide arv 18-le. Teekaarti uuendatakse iga nelja aasta tagant.

Lisainfo teadustaristu teekaardi kohta on leitav Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Veel arutati TAN-is Euroopa teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava programmi „Euroopa horisont“ riiklike prioriteetide üle. Samateemaline arutelu jätkub järgmisel koosolekul 2019. aasta veebruaris.

Lisaks sai komisjon ülevaate Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi hindamise hetkeseisust ning innovatsioonipoliitika komisjoni tööst.

Taust
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-