TAN: Euroopa teadusrahastuses edukaks osalemiseks vajame riiklikke prioriteete

11.09.2018 | 19:06

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 11. september 2018 – Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) tõdes tänasel arutelul, et Euroopa teadusuuringuid ja innovatsiooni toetavas programmis „Euroopa horisont“ edukaks osalemiseks on vaja sõnastada riiklikud prioriteedid.

Ettevalmistatava „Euroopa horisondi“ programmi maht aastateks 2021-2027 on praeguste ettepanekute järgi üle 94 miljardi euro. Selle eesmärk on toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et suurendada Euroopa riikide tootlikkust ja konkurentsivõimet. Samuti toetada säästva arengu eesmärkide saavutamist ning aidata kaasa globaalsete probleemide lahendamisele.

TAN-i esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul toetab Eesti nii programmi uut eelarveettepanekut kui ka selle eesmärke. „Euroopa konkurentsivõime ja meie tuleviku elukeskkond sõltub sellest, kui targalt oskame tulevikule vastu astuda ning seetõttu peab teaduse ja innovatsiooni toetamine Euroopa tasandil kasvama.“

„Uues teaduse rahastamise programmis edukalt osalemiseks on aga vaja seada riiklikud temaatilised prioriteedid ning mõelda läbi, kuidas tõhusamalt toetada teadlaste ja ettevõtete osalemist programmis,“ lisas Ratas.

Võrreldes aastani 2020 kehtiva programmiga plaanitakse tulevikus Euroopa teaduse rahastamisel panna suurem fookus innovatsioonile ja üksikettevõtete innovaatiliste projektide rahastamisele. Lihtsustatakse ka keeruliseks muutunud koostöömudeleid ning suurendatakse sidusust teiste Euroopa Liidu suure poliitikatega (ühine põllumajanduspoliitika jne).

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles, et Euroopa horisondi programmis kavandatavad muudatused toetavad ka Eesti eesmärki luua selgem side riikliku teadusrahastuse ning majanduse ja meie ettevõtete lisandväärtuse kasvuga. „Mida teadusmahukam on Eesti ettevõtlus, seda kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid suudame luua. Selle tulemusena kasvab ka meie konkurentsivõime maailmaturul,“ selgitas ta.

Euroopa Komisjon on ette valmistamas jätku teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmile Horisont 2020, mis oli 77 miljardi euro suuruse eelarvega Euroopa Liidu läbi aegade suurim. Eesti on selles programmis viie kõige edukama riigi hulgas, olles osalenud juuni seisuga 406 projektis, mille eelarve oli üle 115 miljoni euro. Edukust näitab ka see, et EL-i rahastus ühe teadustöötaja kohta on meil 165% riikide keskmisest ning rahastuse mahult oleme lausa 264% EL-i keskmisest.


Taust

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-