TAN otsustas muuta uurimistoetuste jaotust teadusvaldkondade vahel

05.02.2020 | 19:24

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 5. veebruar, 2020 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) andis oma tänasel kohtumisel  soovitusi teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava (TAIE) koostajatele  ning otsustas muuta Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste jaotust teadusvaldkondade vahel.


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning haridus- ja teadusministeerium andsid ülevaate TAIE 2021–2035 arengukava koostamise hetkeseisust. TAIE käsitleb teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ning ettevõtlust ühises strateegilises raamistikus, et luua nende valdkondade vahel senisega võrreldes rohkem sünergiat. Arengukava prioriteediks on teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamine ning tootlikkuse kasvatamine nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.


Kuna majanduskasvu olulisimaks eestvedajaks on teadus- ja arendustegevusel põhinev innovatsioon, on sihiks toetada ettevõtluse teadmusmahukaks muutumist.  „On oluline, et erasektori teadus- ja arendustegevuse maht kasvaks märkimisväärselt,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tuleb mõelda selle peale, kuidas saaksime seda tegevust veelgi soodustada ja ettevõtjaid ja teadlasi motiveerida.“


Arengukava koostamist jätkatakse lähtudes TAN-i ettepanekutest ja juba märtsis on kavas saata see partneritele kooskõlastamiseks.


Täna jätkus TAN-i istungil arutelu ka Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste valdkondliku jaotuse üle. Teatavasti on Eestis konkurentsipõhiste uurimistoetuste jagamisel tekkinud olukord, et toetuste valdkondlikus jaotuses domineerivad ülekaalukalt loodusteadused.


Tänaseks istungiks valmistas haridus- ja teadusministeerium ette ülevaate kogu teadus- ja arendustegevuse rahastamise valdkondlikust jaotusest, kust selgub, et muud meetmed kompenseerivad märgatavalt tehnikateaduste, põllumajandusteaduste ja arstiteaduste tagasihoidlikumat rahastust uurimistoetustest. Ettevõtete teadusinvesteeringud koonduvad samuti pigem tehnika ja tehnoloogia valdkonda. Teaduse mitmekesisuse eesmärki silmas pidades otsustati rakendada edaspidi algoritmile tuginevat valdkondlikku jaotust, mille tulemusena toimuvad eeldatavalt mõõdukad muutused, mis soosivad kõrgetasemelise teaduse arengut kõigis teadusvaldkondades. Tulevikus jälgib teadus- ja arendusnõukogu hoolega, kas muutustega liigutakse oodatud tasakaalu suunas ning vajadusel tullakse teema juurde tagasi. 


Samuti kiideti kohtumisel heaks TAN-i 2020. aasta tegevusplaan. Järgmine TAN-i kohtumine on plaanis mais.

 

Taust

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad veel haridus- ja teadusminister, rahandusminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere, Toomas Tamsar, Arto Aas, Tiit Land ja Maive Rute.

 

Fotod: https://flic.kr/s/aHsmLcV5ZM

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-