TAN soovitas valitsusele heaks kiita viis teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse fookusvaldkonda, mille võimendamine aitab oluliselt Eesti arengule kaasa

29.09.2020 | 17:58

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, Tallinn, 29. september 2020 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) sai oma tänasel istungil haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaate viiest fookusvaldkonnast, mida plaanitakse täiendavalt toetada teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava (TAIE) 2021–2035 elluviimisel, ning soovitas Vabariigi Valitsusel need heaks kiita. Nendeks valdkondadeks on:


• digilahendused igas eluvaldkonnas;
• tervisetehnoloogiad ja -teenused;
• kohalike ressursside väärindamine;
• nutikad ja kestlikud energialahendused;
• elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum.

„Ootame nendest valdkondadest kiiret arenguhüpet nii teaduses kui ettevõtluses,“ ütles peaminister Jüri Ratas. “Kõik need sfäärid pakuvad lahendusi Eesti olulistele arenguvajadustele ning loovad rohkelt arengu ja ärivõimalusi ning enamusele nendest küsimustest on pööratud tähelepanu ka täna valitsuse poolt heaks kiidetud järgmise aasta riigi eelarve eelnõus,“ lisas ta.

 

Fookusvaldkondade maht on erinev ning toetatavad tegevused planeeritakse koostöös teadlaste ja ettevõtjatega.  Iga fookusvaldkonna tulemuste hindamise jaoks püstitatakse mõõdikud, mida TAN kavandab arutada järgmise aasta jaanuaris.TAIE arengukava käsitleb teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ning ettevõtlust kui strateegilist tervikut, mis peab aitama suurendada teaduse ja innovatsiooni positiivset mõju majandusele ja ühiskonna heaolule. TAN andis valitsusele soovituse arutada TAIE-t veel oktoobris.


TANi liikmed avaldasid samuti tunnustust valitsuse otsusele tõsta järgmise aasta eelarves investeeringud teadus- ja arendustegevusse ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust.


Järgmine TANi koosolek on plaanis novembris.

Taust
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad veel haridus- ja teadusminister, rahandusminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere, Toomas Tamsar, Arto Aas, Tiit Land ja Maive Rute.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-