Teadus- ja arendusnõukogu arutas ELi uue struktuurivahendite perioodi meetmeid

17.11.2020 | 17:36

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 17. november 2020 – Valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu (TAN) arutas täna teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni toetavaid meetmeid, mida plaanitakse rahastada Euroopa Liidu uue perioodi struktuurivahenditest.

Uuel struktuurivahendite perioodil ehk aastatel 2021–2027 kavandatavaid meetmeid tutvustasid nõukogule haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Meetmed keskenduvad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tulemuste senisest paremale kasutamisele ja suurema mõju saavutamisele. Nii meetmete kui ka raha täpsema jaotuse üle jätkab nõukogu arutelu.

Lisaks ootab TAN tuleva aasta esimeses kvartalis tervikanalüüsi, mis hõlmaks ka teisi planeeritavaid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamise meetmeid. Analüüsi koostab haridus- ja teadusministeerium koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste ministeeriumidega.

Teadus- ja arendusnõukogu arutas täna ka nõukogu enda ülesannete ja rolli ning toimimispõhimõtete ülevaatamise vajadust. Selleks otsustas TAN koostada strateegilise juhtimise ja nõukogu tegevuse kohta analüütilise raporti, kinnitas selle lähteülesande ning määras raportööriks nõukogu liikme Jaak Aaviksoo. Ettepanekuid plaanib nõukogu arutada oma järgmisel koosolekul, mis toimub kava kohaselt veebruaris.

TAN nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Nõukogu esimees on peaminister Jüri Ratas ning sinna kuuluvad ka haridus- ja teadusminister, rahandusminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere, Toomas Tamsar, Arto Aas, Tiit Land ja Maive Rute.
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-