Teadus- ja arendusnõukogu arutas personaalse tervishoiu arendamist

17.12.2013 | 17:39

Uudis
    • Jaga
Tallinn, Stenbocki maja, 17. detsember 2013 – Täna Stenbocki majas kogunenud teadus- ja arendustegevuse nõukogu (TAN) soovitas sotsiaalministril personaalmeditsiini riikliku rakendamise võimalusi analüüsida koostöös Teaduste Akadeemiaga ning jätkata arutelusid sel teemal tervishoiu valdkonna teadus- ja arendustegevuse strateegia väljatöötamise käigus.
Arengufondi analüüsi kohaselt valitseb Eestis konsensus patsiendikesksema ehk personaalsema tervishoiu vajalikkuses. Personaalmeditsiini all mõeldakse tervishoiuteenuseid, mille puhul kasutatakse süstemaatiliselt kõiki teadaolevaid inimese terviseandmeid, et otsused ja soovitused põhineksid terviklikul arusaamisel sellest, kuidas konkreetse inimese tervis tuleneb geenide, iseenda käitumise ning väliskeskkonna vahelistest seostest. Personaalmeditsiini laialdasem rakendamine pakuks võimalusi tõhustada ennetuslikku tervisekäitumist ning teha õigemaid otsuseid inimeste raviks. Paljude erinevate individuaalsete andmete süstemaatiline kasutamine inimese tervise kohta otsuste tegemisel on võimalik üksnes väga hea e-tervise rakenduste toel. TAN andis oma heakskiidu ka Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõule, millega sätestatakse tehnikaülikooli tegevuse erisused võrreldes teiste Eestis tegutsevate avalik-õiguslike ülikoolidega. Eesti Maaülikooli teadlased tutvustasid koosolekul transgeense (TG) tehnoloogia arendamiskogemust ja -võimalusi Eestis. TG tehnoloogia all mõeldakse geneetilise modifitseerimise viisi, mille puhul organismi viidud geen annab organismile juurde uue omaduse, mis pärandub ka järglastele. Tõdeti, et TG tehnoloogial on suur potentsiaal nii meditsiinis kui ka põllumajanduses. Näiteks võimaldab see toota TG looma piimast ravimeid, samuti kudesid ja organeid siirdamise eesmärgil. Põllumajanduses annab see võimaluse parandada piima ja liha kvaliteeti ning tõsta haigusresistentsust. Veel andis haridus- ja teadusministeerium täna TANis ülevaate strateegia „Teadmistepõhine Eesti” elluviimisest 2013. aastal.  TAN nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. TANi esimeheks on peaminister.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-