Teadus- ja arendusnõukogu uus koosseis kogunes esimesele istungile

23.11.2021 | 17:15

Stenbocki maja, 23. november 2021 – Valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu (TAN), mis keskendub nüüdsest eelkõige teadus- ja innovatsioonipoliitika strateegilistele küsimustele, kogunes täna uues koosseisus oma esimesele istungile.
    • Jaga

Peaminister Kaja Kallase sõnul on valitsuse eesmärk kaasata teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamise aruteludesse rohkem inimesi, kellel on isiklik kogemus nii teaduse kui ka ettevõtluse vallast. „Loodan, et uue koosseisu liikmed lähtuvad oma ettepanekutes Eesti ühiskonna ja ettevõtete praktilistest vajadustest pikas perspektiivis, arvestades ka parimaid praktikaid maailmast. Oluline on tõusta ühe valdkonna, organisatsiooni või huvigrupi igapäevamuredest kõrgemale ning vaadata Eesti teaduse ja innovatsiooni toimimise keskkonda strateegiliselt ja pikaajalisema vaatega,“ märkis Kallas oma avasõnades.

Istungi käigus tutvusid TAN-i uue koosseisu liikmed Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmiste­põhine Eesti“ täitmise tulemustega ja arutasid uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava aktuaalsemaid väljakutseid ja tegevusi. Eesti ettevõtted investeerivad teadus- ja arendustegevusse jätkuvalt naaberriikidest vähem - see peab muutuma, kui soovime siinset tootlikkust ja ettevõtete konkurentsivõimet tõsta.

Riigieelarveline teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal ulatub ka 2022. aastal 1%-ni SKPst. Riigieelarve seaduse eelnõu järgi suunatakse selle saavutamiseks eraldatud lisarahadest viiendik, ehk 14,2 miljonit eurot, teadus- ja arendustegevusse läbi valdkondlike ministeeriumite. Vahendite eesmärk on toetada valdkondlike poliitikate teadmispõhistust ja siinse teaduse sidusust ühiskonnaga. TAN andiski istungil oma hinnangu ministeeriumite poolt esitatud teadus-arendustegevuse lisataotlustele ja soovitas valitsusel toetada neli projekti.

Samuti arutasid uue koosseisu liikmed, mis võiksid olla TANi ülesanded edaspidi ja kuidas neid 2022. aasta kevadeks valmivas TANi põhimääruse eelnõus sõnastada. Eesmärgiks on nõustada ka edaspidi valitsust teadus- ja innovatsioonipoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel, vähendades siiski operatiivsete ülesannete osakaalu. Uue seaduse jõustumisega muutub ka TANi nimi – edaspidi saab nõukogu nimeks TAIP nõukogu, ehk teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika nõukogu. Arutati ka teemasid, mida võiks 2022. aastal päevakorda võtta. Täpsem tegevusplaan on kavas kinnitada järgmisel istungil veebruaris.

TANi uude koosseisu kuuluvad: peaminister Kaja Kallas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, ettevõtja ja teadusmahuka ettevõtluse mentor Heidi Kakko, rohetehnoloogia ettevõtja ja teadlane Ivar Kruusenberg, arvutiteadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Maarja Kruusmaa, ettevõtja Toomas Luman, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, IT-ettevõtja Ivo Suursoo ning kultuuriajaloolane ja Tallinna Ülikooli nõukogu liige Marek Tamm.

Pool TANi liikmetest kuulusid ka eelmisesse koosseisu. Liikmete nimetamisel lähtuti soovist tugevdada TANi innovatsioonivaldkonna kompetentsi ning suurendada valdkondliku, soolise ja teadusasutuste esindatuse tasakaalu. Samuti sooviti TANi töösse kaasata mõlema koalitsioonipartneri esindajad. Nõukogu kaheteistkümnest liikmest on neli valitsuse liikmed, neli ettevõtjad ja neli teadlased.

Fotod: https://flic.kr/s/aHsmXeyZQH

Valitsuse kommunikatsioonibüroo