Ülemkogu kiitis heaks Euroopa Liidu strateegiliste investeeringute kava

19.12.2014 | 00:16

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 18. detsember 2014 – Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhid ja riigipead kiitsid täna Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks kava investeerimiskeskkonna parandamiseks.


Euroopa Komisjoni esitatud kava abil loodetakse saavutada kolme aasta jooksul Euroopa Liidu avaliku ja erasektori uusi investeeringuid  315 miljardi euro ulatuses. Selle eesmärk on elavdada majandust ning soodustada uute töökohtade loomist.


Peaminister Taavi Rõivas ütles, et Eesti põhimõtteliselt toetab komisjoni investeerimiskava, eeldades, et sellel on selge seos Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. Ta avaldas arvamust, et investeerimiskava eesmärkide saavutamiseks on eriti oluline kaasata erasektorit ning võidelda tõkete vastu, mis investeeringuid pärsivad.


„Eesti toetab investeerimisaktiivsuse ja –keskkonna parandamist Euroopa Liidus,“ ütles peaminister Rõivas. „Suurem investeerimisaktiivsus elavdaks Euroopa majandust ning aitaks luua palju uusi töökohti.“


Rõivas lisas, et investeeringud peavad toetama Euroopa ühtse siseturu arengut, see tähendab energia- ja transpordiühenduste väljaehitamist ning struktuursete reformide lõpuleviimist.


Peaminister rõhutas ka, et investeerimiskava ei tohi ohustada stabiilsus- ja kasvupakti reeglite täitmist.


„Stabiilsus- ja kasvupaktiga kehtestatud tingimusi ei tohi lõdvendada, kuna see võib ohustada riikide fiskaalset jätkusuutlikkust,“ ütles Rõivas.


Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid arutasid ka Ukrainaga seonduvat. Tõdeti, et olukord Ukraina idaosas on endiselt väga murettekitav ja seetõttu tuleb senist poliitikat Venemaa suunal jätkata.


„On väga oluline, et eelkõige Venemaa täidab Minski protokolli sätted, seal hulgas lubaduse oma väed ja relvastus Ukraina territooriumilt välja viia,“ ütles Rõivas.


Euroopa Liidu valitsusjuhid pooldasid üksmeelselt Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamist. Sama ühtsed kui sanktsioonide küsimuses olid Euroopa Liidu liidrid kindlad ka vajaduses jätkuvalt toetada Ukrainat. Valitsusjuhid avaldasid tunnustust Ukraina valitsuse lubadusele viia ellu poliitilisi ja majanduslikke reforme.


Peaminister Rõivas jagas koos paljude riigijuhtidega arvamust, et Venemaa tegevus on endiselt ettearvamatu. Ta juhtis kohtumisel osalejate tähelepanu ka Venemaa märkimisväärselt kasvanud provokatiivsele ja ohtlikule käitumisele Läänemere piirkonnas. 

 

Ülemkogu fotod: http://bit.ly/1zBvz4u

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-