Ülemkogul lepiti kokku alalises mehhanismis kriiside vältimiseks eurotsoonis

17.12.2010 | 13:51

Uudis
    • Jaga

Brüssel, 17. detsember – Täna lõppenud Euroopa Ülemkogu kohtumisel leppisid Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid kokku euroala stabiilsust tagava mehhanismi aluspõhimõtetes ning alustasid selleks vajaliku täienduse tegemist Euroopa Liidu lepingusse.

Euroopa Liidu riikide riigipead ja valitsusjuhid tõdesid, et ehkki käesoleval aastal kasutusele võetud meetmed majanduskriisi tagajärgede leevendamiseks on olnud kasulikud, tuleb ajutiste abinõude asemel luua alaline mehhanism kogu euroala finantsstabiilsuse tagamiseks.

„Ülemkogul vastu võetud otsuse sisuks on uue ja tõhusa stabiilsusmehhanismi loomine, mis oluliselt vähendab kriiside tekkimise võimalust tulevikus,“ ütles peaminister Andrus Ansip.

Ansipi sõnul on taolise mehhanismi loomine vajalik, kuna hiljutised sündmused on näidanud, et ühe liikmesriigi finantsprobleemid võivad hakata ohustama kogu Euroopa Liidu majandusi ja seda eriti euroalal, kus riikide rahandussektorid on omavahel tihedasti seotud.

„Tänane otsus näitab, et eurot kasutavate riikide juhid teevad kõik, mis on vajalik kogu euroala stabiilsuse tagamiseks,“ ütles Ansip. „Positiivne on ka euroala väliste riikide osalemise võimalus mehhanismi ellurakendamisel.“

Alalise stabiilsusmehhanismi loomine eeldab Euroopa Liidu aluslepingu muutmist. Ülemkogu otsustas Euroopa Liidu toimimise lepingusse lisada lõigu, mis seda võimaldab. Nõutava finantsabi andmine toimub rangetel tingimustel.

Euroopa Liidu aluslepingu muudatus tuleb liikmesriikides ratifitseerida 2012. aasta lõpuks ja jõustuma peaks see 1. jaanuaril 2013. Eestis ratifitseerib muudatuse Riigikogu.

„Oluline on see, et tegemist on väga piiratud leppemuudatusega,“ ütles peaminister Andrus Ansip. „See tagab kriisimehhanismi kiire ja sujuva ellurakendamise, kui see vajalikuks osutub.“

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-