Uus Eesti e-tervise strateegia sai valitsuselt heakskiidu

15.12.2015 | 15:39

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks riigikantselei juurde loodud rakkerühma väljatöötatud „Eesti e-tervise strateegia 2020“. See on tervishoiu osaliste ühisarusaam, kuidas digitaalsete lahendustega aidata Eestis kaasa rahvastiku tervise paranemisele ja tervishoiumurede lahendamisele.

Peaminister Taavi Rõivase sõnul on Eesti olnud e-tervise alal maailmas esirinnas, aga peame arengutempot tõstma, et mitte uutest võimalustest maha jääda ja juba loodud lahendusi tõhusalt rakendada. „Võttes näiteks digiregistratuuri – ei ole mitte ühtegi veenvat põhjust, miks arstile vastuvõtuaja broneerimine peaks olema keerulisem kui hotellitoa reserveerimine,“ tõi peaminister näite.

 „E-tervise strateegiaga tõstetakse keskmesse selliste teenuste arendamine, millega inimeste tervisemuresid ennetada ja lahendada,“ ütles rakkerühma juhtinud sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo.

„Sihiks on võtta alates järgmisest aastast vähemalt kord kvartalis kasutusele mõni uus e-teenus või täiendada olemasolevat,“ ütles Aaviksoo. Sealhulgas on kavas lõpule viia juba töösolevad arendused nagu digiregistratuur.

Strateegia käsitleb terviseandmete kvaliteeti ja taristut, isikustatud e-teenuseid ja personaalmeditsiini, terviklikku juhtumikäsitlust ja teenuste lõimimist, terviseteenuste tulemuslikkuse seiret ja analüüsi ning kaugteenuste arendamist.

Strateegia rakenduskava koos rahastamisplaani ja vastutajatega esitatakse valitsusele 2016. aasta märtsiks ja selle ellu viimist juhib sotsiaalministeerium. Sotsiaalministeeriumi juurde luuakse e-teenuste arendusmeeskond, kes koostöös tervisevaldkonna partnerite ning IT-rakendusüksustega nagu E-tervise SA viib arendused ellu.

Strateegia ja rakkerühma tegevuse materjalid on veebilehel http://etervis2025.sm.ee/.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-