Vaidlused eelarve üle kahandasid toetust Euroopa Liidule

29.12.2005 | 14:40

Uudis
    • Jaga

 Tallinn, Stenbocki maja, 29. detsember 2005. a – TNS Emor uuringu kohaselt toetas detsembris Eesti kuulumist Euroopa Liitu 60% valimisealistest kodanikest. Võrreldes eelmise kuuga on toetus langenud 5% võrra. Eelkõige on vähenenud just kindlate toetajate osakaal: 32%lt 26%le.

Emori arvamuse kohaselt peegeldab toetuse langus just vaadeldavasse perioodi jäänud vaidlusi Euroopa Liidu eelarve üle ning survet eelkõige uutele liikmesriikidele teha selles järeleandmisi.

Samuti ei kajastu valitsuse kommunikatsioonibüroo hinnangul uuringu tulemustes aastalõpu positiivsed sõnumid Eesti edust tänu Euroopa Liitu kuulumisele. Teadvustunud ei ole ka saavutatud kokkulepe Euroopa Liidu eelarve üle, mis tõestab, et ka laienenud ühendus suudab tuleviku jaoks tähtsaid otsuseid langetada.

Pisut kahanenud on ka nende hulk, kes toetavad Euroopa ühisrahale üleminekut Eestis. Detsembris pooldas euro kasutuselevõtmist 37% kõigist 15-74 aastastest Eesti elanikest (novembris 41%).

Seoses eurole üleminekuga kardavad elanikud kõige enam hinnatõusu: seda mainib 62% vastanutest. 31% kartis palkade ja säästude väärtuse vähenemist.

Ajavahemikul 30.11-07.12 ja 14.12-21.12.05 viis TNS Emor Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu 1004 15-74-aastase Eesti elaniku seas. Nendest 752 vastajat olid valimisealised Eesti Vabariigi kodanikud.

Täies mahus on uuring leitav riigikantselei koduleheküljel aadressil: http://www.riigikantselei.ee/?id=372


Lugupidamisega
Villu Känd
EL teabetalitus
693 5729
www.riigikantselei.ee/euroopa

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-