Valitsus andis 6 inimesele Eesti kodakondsuse teenete eest

23.12.2004 | 12:06

Uudis
    • Jaga

Valitsus andis kuuele inimesele Eesti kodakondsuse eriliste teenete eest: kultuuriminister Urmas Paeti ettepanekul said kodakondsuse kolm treenerit ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipi ettepanekul kolm Ida-Virumaa ettevõtjat.

Eesti kodakondsus anti Jevgeni Terentjevile (sünd 1947), Ivan Kovaljovile (sünd 1958) ning Sergei Gubarevile (sünd1958), tunnustades nende panust Eesti spordi arendamisel, mis on tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet.

Sergei Gubarevi puhul jõustub korraldus Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest vabastamisele järgneval päeval tingimusel, et ta esitab kodakondsus- ja migratsiooniametile vastava tõendi.

Majandus-ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipi ettepanekul anti Eesti kodakondsus eriliste teenete eest Vjat¹eslav ©lõkile (sünd 1954), Oleg Ilnitskile (sünd 1968) ja Aleksandr Tulchinskyle (sünd 1944), tunnustades nende panust Eesti majanduse arendamisse, mis on tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet.

Aleksandr Tulchinsky puhul jõustub korraldus Iisraeli kodakondsusest vabastamisele järgneval päeval tingimusel, et ta esitab kodakondsus- ja migratsiooniametile vastava dokumendi.

Lisaks andis valitsus tänasel istungil siseministeeriumi ettepanekul tingimuslikult Eesti kodakondsuse kahele Venemaa kodanikule ja ühele määratlemata kodakondsusega Venemaa kodaniku lapsele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-