Valitsus andis mandaadi eriesindajale Euroopa Liidu institutsioonide juures

22.12.2016 | 13:03

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks mandaadi andmise eriesindaja Matti Maasikale Eesti EL Nõukogu eesistumise ajaks. Eriesindaja ülesandeks on eesistuja esindamine Euroopa Parlamendi plenaaristungitel ning seal EL nõukogu ühiste seisukohtade kaitsmine. Kuna eriesindaja poliitiline mandaat lõppes eelmise valitsuse volituste lõppemisel, tuli seda mandaati  uuendada.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-