Valitsus andis neljale inimesele erandina Eesti kodakondsuse

05.08.2021 | 18:29

Stenbocki maja, 5. august 2021 – Valitsus arutas täna kabinetinõupidamisel ning tegi istungil otsuse anda neljale inimesele erandina Eesti kodakondsus.
    • Jaga

Valitsus andis kodakondsuse kolmele inimesele, kes on varem kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud. Kodakondsuse seadus keelab Eesti kodakondsuse andmise inimesele, kes on korduvalt kriminaalkorras karistatud, kuid annab võimaluse kaaluda talle erandina kodakondsuse andmist, kui tema karistatus on kustunud, arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut.

Lisaks andis valitsus kodakondsuse ühele enam kui 31 aastat tagasi välisriigi relvajõududes teeninud ja sealt reservi arvatud või erru läinud inimesele, kes on olnud üle 17 aasta abielus sünniga Eesti kodakondsuse omandanud inimesega ja nende abielu ei ole lahutatud ning puuduvad andmed, mis välistaksid talle Eesti kodakondsuse andmise.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust inimesele, kes on kaadrisõjaväelasena teeninud välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud. Samas võimaldab seadus teha erandi, kui taotleja on olnud sünniga Eesti kodakondsuse omandanud isikuga abielus vähemalt viis aastat ja see abielu ei ole lahutatud.

Kõik tänaste otsustega kodakondsuse saanud inimesed vastavad kodakondsuse seaduses ette nähtud tingimustele, sealhulgas on nad sooritanud eesti keele oskuse ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus