Valitsus andis nõusoleku maa võõrandamiseks Käina vallale

05.12.2013 | 11:01

Uudis
    • Jaga

Valitsus andis tänasel istungil keskkonnaministeeriumile nõusoleku võõrandada Hiiu maakonnas Kassari külas kolm kinnistut Käina vallale elamumajanduse korraldamiseks ja hoonestusõiguse pakkumiseks noortele peredele.

Käina vallavalitsus on põhjendanud, et taotletavaid kinnisasju vajatakse kohalikele noortele peredele kodu rajamise võimaldamiseks, et vähendada väljarännet ja kutsuda valda uusi noori peresid. Vald kavatseb kinnisasjad jagada elamukruntideks ning anda noortele peredele hoonestusõigus 30-50 aastaks koos hilisema maa väljaostmise võimalusega.  

Keskkonnaministeerium sai nõusoleku võõrandada Kaljukressi (pindala 2,01 ha), Koldrohu (pindala 1,64 ha) ja Käokeele (pindala 1,33 ha) kinnistud alla hariliku väärtuse.

Kinnistud võõrandatakse Käina vallale müügihinnaga 65 protsenti vara harilikust väärtusest, mis on 37 700 eurot. See summa tuleb tasuda kahe aasta jooksul võõrandamislepingu sõlmimisest arvates.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-