Valitsus arutas Eesti seisukohti Euroopa lepinguõigust puudutava rohelise raamatu suhtes

30.12.2010 | 10:33

Uudis
    • Jaga

Komisjoni roheline raamat „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“ avalikustati 1. juulil 2010 eesmärgiga algatada üldsusega konsulteerimine selle üle, millisel viisil oleks võimalik arendada Euroopa lepinguõiguse valdkonda, et tugevdada seeläbi siseturgu.

Senistest uurimustest ja konsultatsioonidest on ilmnenud, et keeleliste ja muude tõkete kõrval takistavad piiriülest kauplemist erinevused riikide lepinguõiguses, mis võivad kaasa tuua täiendavaid tehingukulusid ning vähendada siseturul ettevõtjate õiguskindlust ja tarbijate usaldust.

Euroopa lepinguõiguse loomises nähakse vahendit õiguslikust killustatusest ajendatud siseturu tõkete vältimiseks, tehes seda eri riikide lepinguõigust ühtlustades ja tasemel, mis motiveerib kauplejaid piiriüleselt tegutsema. Laiemalt nähakse Euroopa lepinguõigust vahendina, mis aitaks Euroopa Liidul saavutada oma majanduslikke eesmärke ja toibuda majanduskriisist.

Konsultatsioonid kestavad 31. jaanuarini 2011 ja selle raames võivad märkusi esitada kõik sidusrühmad. Esitatud märkuste hindamise alusel kavatseb komisjon 2012. aastaks esitada ettepanekud täiendavate meetmete kohta.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-