Valitsus arutas kasvuhoonegaaside lubatud heitkogust

20.12.2007 | 11:01

Uudis
    • Jaga

Valitsus võttis vastu määruse, mis käsitleb paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkogust ja selle jaotuskava.
Euroopa Komisjoni otsusel peab Eesti aastaiks 2008-2012 soovitud süsinikdioksiidi lubatud heitkoguseid vähendama 12,7 miljoni tonnini aastas.
Määrus annab aluse kauplemislubade välja andmiseks Eesti ettevõtetele, milleta ei tohi õhku paisata kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-