Valitsus eraldas raha finantsraskustes Sonda vallale

21.12.2006 | 11:19

Uudis
    • Jaga

Valitsus eraldas Sonda vallale toetust 2 600 000 krooni. Vahendid nähakse ette möödunud aastal finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks ettenähtud, kuid kasutamata jäänud ning 2006. eelarveaastasse ülekantud vahenditest. Vald tasub saadud toetuse ja võetava laenu arvelt võlgnevuse Euroopa Komisjonile.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-