Valitsus jätkab arutelu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja muutmise osas

20.12.2012 | 11:22

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas jätkata järgmisel istungil arutelu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja muutmise ettepanekut.

Eelnõuga tehakse ettepanek alates 1. jaanuarist 2013 kanda nimekirja 57 uut ühingut, mis tegutsevad spordi, kultuuri ja kunsti, laste toetamise, demokraatia arengu, hariduse, sotsiaaltoetuse, kodukandi arengu, usu, keskkonna kaitse ja loomakaitse valdkonnas.

Eelnõuga tehakse ettepanek kustutada nimekirjast 78 ühingut. Ühingute nimekirjast kustutamise põhjusteks on see, kui ühing ei ole korduvalt esitanud maksuhaldurile aruandeid või deklaratsioone; ühing jagab tulu oma liikmetele; ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga; ühing tegeleb sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse soodustamisega; ühing ei tegutse avalikes huvides või ei ole heategevuslik; ühing on maksuhaldurile esitanud taotluse nimekirjast väljaarvamiseks või ühing on kustutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-