Valitsus jätkab kahjutasunõude ettevalmistamist

23.12.2004 | 16:45

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas täna kabinetinõupidamise alguses jätkunud istungil, et okupatsioonivõimude poolt tekitatud kahjude eest hüvituse saamise võimaluste analüüsimist ning kahjutasunõude ettevalmistamist on vajalik jätkata. Valitsus toetab võimaliku kahjunõude esitamist eelkõige seoses inimkahjudega. Võimaliku kahjutasunõude ettevalmistamisega tegeleb justiitsministeerium koostöös välisministeeriumiga.

Valitsus peab vajalikuks üldsuse laiemat teavitamist Eesti Vabariigi territooriumil okupatsioonivõimude poolt läbiviidud repressioonidest ning toetab teavitamiseks vajalike tegevuste elluviimist.

Samuti tegi valitsus Riigikogule ettepaneku pöörduda Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga võtta vastu totalitaarset kommunismire¾iimi hukkamõistvad avaldused.

Riigikogu otsuse "Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni tegevuse kohta" (vastu võetud 9. juuni 2004) punktiga 6 tehti valitsusele ülesandeks esitada omapoolne seisukoht Riigikogule okupatsioonide jooksul tekitatud kahjudest ja kaotustest tulenevate võimalike kahjutasunõuete kohta hiljemalt 2005. aasta 1. jaanuariks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-