Valitsus kehtestas kaitsepolitseiametnike palgamäärad

18.12.2014 | 11:59

Uudis
    • Jaga

Määrusega muudetakse nende kaitsepolitseiametnike palgamäärasid, kes ei ole politseiteenistuses.

Muudatuse kohaselt suurendatakse palgamäärasid keskmiselt 4,3% ning need jäävad vahemikku 642–2865 eurot. Määruse muudatus ei muuda kaitsepolitseiametnike töötasustamise põhimõtteid võrreldes senikehtinuga. Kaitsepolitsei politseiametnike palgamäärad kehtestab siseminister. Mõlemale ametnike kategooriale kehtestatakse samad palgamäärad.

Vabariigi Valitsuse 18. aprilli 2013. a määruse nr 63 "Kaitsepolitseiameti ametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad, nende rakendamise alused ja erisused lähtuvalt ametialaste ülesannete iseloomust" muutmisega kehtestatakse kaitsepolitseiameti ametnike, kes ei ole politseiteenistuses, palgaastmetele vastavad palgamäärad.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-