Valitsus kehtestas palga alammäärad

21.12.2006 | 11:11

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus kehtestas tunnipalga alammääraks 21 krooni 50 senti ning kuupalga alammääraks täistööaja korral 3600 krooni.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid 20. detsembril 2006. a kokkuleppe, et alates 1. jaanuarist 2007. aastal on tunnipalga alammäär 21 krooni 50 senti ja kuupalga alammäär täistööaja korral 3600 krooni. 

Keskliidud sõlmisid 30. augustil 2001. a kokkuleppe palga alammäära muutmise põhimõtete kohta, mille kohaselt osapooled sõlmivad igaks kalendriaastaks alampalga kokkuleppe.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-