Valitsus kehtestas põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad

23.12.2010 | 11:02

Uudis
    • Jaga

Täiendavate päevakorrapunktidena otsustas valitsus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase ettepanekul kehtestada põhikooli riikliku õppekava ning gümnaasiumi riikliku õppekava.

9. juunil võttis riigikogu vastu uuendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, millega seoses tekkis vajadus viia riiklikud õppekavad seadusega kooskõlla. Kuigi muudatused on enamjaolt sõnastuslikud ja täpsustava iseloomuga, tehakse võrreldes kehtivate õppekavadega väiksemaid muudatusi enam kui pooltes üldosa paragrahvides. Sellest tulenevalt kehtestatakse riiklikud õppekavad terviktekstidena uuesti.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-