Valitsus kiitis heaks Eesti ettevõtluspoliitika arendamise nelja aasta tegevused

30.12.2008 | 10:20

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsu esitatud arengukava “Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” rakendusplaani aastateks 2009-2012.

Rakendusplaanis toodud tegevuste rahastamiseks kavandatakse 2009. aastal eelarvest reaalselt välja maksta vähemalt 695,8 miljonit krooni ning kohustusi üles võtta ligikaudu 828,3 miljoni krooni ulatuses. Tegevusi rahastatakse nii riigieelarvelistest vahenditest kuid valdaval määral Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Rakendusplaani eesmärgiks on ettevõtluse edendamine teadmiste ja oskuste arendamise ning investeeringute toetamise kaudu. Samuti toetatakse ettevõtete rahvusvahelistumist ja õiguskeskkonna arendamist.

Strateegia uuendamine on kavas tuleval aastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-