Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad EL-India tippkohtumiseks

29.04.2021 | 16:15

Stenbocki maja, 29. aprill 2021 – Valitsus kiitis heaks välisminister Eva-Maria Liimetsa esitatud Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja India liidrite tippkohtumise ühisavalduse ja Euroopa Liidu ja India ühenduvuspartnerluse loomise avalduse kohta.
    • Jaga

Avaldused plaanitakse vastu võtta Euroopa Liidu ja India liidrite tippkohtumisel 8. mail 2021 Portos, Portugalis. EL-India ühisavalduses kinnitatakse üle ühised huvid, põhimõtted ja väärtused demokraatia, õigusriigi, inimõiguste austamise osas, mis on EL ja India strateegilise partnerluse aluseks.

Ühisavalduses on tugev COVID-19 pandeemiast tulenev ülemaailmse tervisealase valmisoleku ja vastupidavuse koostöö fookus, seal hulgas vaktsiinide ja ravimite tootmise ja kättesaadavuse ning Maailma Terviseorganisatsiooni töö tugevdamise osas.

Samuti avaldatakse valmisolekut ühiselt panustada turvalisemasse, rohelisemasse ja digitaalsemasse maailma ning rõhutatakse soovi koordineerida koostööd regionaalsetes küsimustes. Tippkohtumisel plaanitakse käivitada ulatuslik EL-India partnerlus ühenduvuse koostöö parandamiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus