Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesusega

10.12.2015 | 10:54

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad, millest lähtuda Ühendkuningriigi (UK) läbirääkimistel Euroopa Liidu liikmesuse küsimuses. Teema on planeeritud üheks päevakorrapunktiks 17.-18. detsembri Ülemkogu kohtumisel.

Ühendkuningriigi (UK) valitsus on korduvalt väljendanud soovi enda suhte reformimiseks Euroopa Liiduga. Sellel teemal peetavate läbirääkimiste tulemuste põhjal kavatsetakse UK-s viia hiljemalt 2017. aasta lõpuks läbi Euroopa Liitu kuulumist puudutav referendum. Sellest tulenevalt saatis UK peaminister David Cameron 10. novembril 2015 kirja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskile, milles on välja toodud need muudatused, mida britid oma suhetes Euroopa Liiduga soovivad läbi rääkida, et kindlustada toetust „jah“-kampaaniale referendumi läbiviimisel.

Muudatused, mida UK soovib läbi rääkida on euroala ja sellesse mittekuuluvate liikmesriikide omavahelised suhted, EL-i konkurentsivõime tugevdamine, suveräänsus ning isikute vaba liikumine. UK soovib muudatused kinnistada võimalikult tugevalt ja pöördumatult, sealhulgas vajadusel muutes ELi aluslepinguid.

UK kui Eesti olulise liitlase kaitsekoostöö vallas ning Euroopa Liidu ühe tugevama majandusliku ja poliitilise mõjujõuga liikme püsimine Euroopa Liidu liikmena ning vastava referendumi positiivne lõpptulemus on oluline nii Eestile kui Euroopa Liidule. Eesti seisukoht on, et paljud UK soovid on saavutatavad olemasolevas õiguslikus raamistikus, kuid Eesti jaoks ei ole küsimus aluslepingute muutmisest või tulevikus sellise kohustuse võtmisest põhimõttelise tähtsusega, kui muudatuste sisu suhtes on võimalik kokkulepe saavutada.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-