Valitsus kiitis heaks ELi eesistumise ettevalmistuste täiendatud tegevuskava

10.12.2015 | 10:42

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis täna heaks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste täiendatud tegevuskava. Vastavalt valitsuse 27. augusti otsusele esitati täiendatud tegevuskava valitsusele koos „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ koondversiooniga.

Tegevuskavas on märgitud, et Eesti eesistumise sisulised eesmärgid tulenevad valitsuse tegevusprogrammis nimetatud võimalikest prioriteetidest, milleks on ühtse turu ja digitaalse turu arendamine, energialiidu loomine ning ühtse välispoliitika ja idapartnerluspoliitika tugevdamine.

Eesti Euroopa Liidu poliitika põhimõtetes aastateks 2015-2019 on täpsustatud, et eesistujana soovime panna kõigis valdkondades rõhku infoühiskonna arengule ja e-lahendustele. Eesti prioriteedid eesistujana kinnitab valitsus 2017. aasta teisel poolel.

Eesistumise teemade üle arvestuse pidamiseks ja nende läbirääkimiste ettevalmistamiseks võetakse kasutusele teemalehed, mida uuendatakse perioodiliselt kuni eesistumise alguseni ning kiidetakse enne eesistumist valitsuse poolt heaks. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-