Valitsus kiitis heaks ettepaneku koostada kodanikuühiskonna arengukava

17.12.2009 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks regionaalminister Siim Kiisleri poolt esitatud "Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014" koostamise ettepaneku.

Koostatava arengukava eesmärk on tagada kodanikualgatust soodustav keskkond Eestis. Selles kirjeldatakse riigi rolli kodanikuühiskonna arengutes osalejana ning selleks vajalikke tegevusi ja ressursse.

Ettepanek koostati koostöös ministeeriumitega, kodanikuühiskonna valdkonnaga tegelevate uurimis- ja teadusasutustega ning peamiste eestkoste- ja katusorganisatsioonidega.
Valitsus teeb Siseministeeriumile ülesandeks esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt novembris 2010.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-