Valitsus kiitis heaks muudatuse kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise investeeringute kavas

29.12.2009 | 11:24

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks muudatuse üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise investeeringute kavas, mis puudutas kokku 7 objekti.

Korralduse kohaselt viiakse üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide investeeringute kava kooskõlla perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse nõuetega. Investeeringute kavva lisati info projektide rakendamise eeldatavate lõpptähtaegade kohta kvartaalse täpsusega. Muu hulgas pikendas valitsus Eesti Rahva Muuseumi valmimise tähtaega 2014. aasta II kvartalile.

Korraldus toetab „Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015“ eesmärki tagada kõigi piirkondade jätkusuutlik areng, tuginedes piirkondade sisestele arengueeldustele ja eripäradele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-